TỔ CHỨC HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI

Chủ nhật - 04/06/2017 13:35
Thực hiện nội dung kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Đội huyện Bảo Lâm về việc tổ chức Hội thi Nghi thức Đội cấp Huyện năm học 2013 – 2014
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ BẢO LÂM
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI
 
- Thực hiện nội dung kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Đội huyện Bảo Lâm về việc tổ chức Hội thi Nghi thức Đội cấp Huyện năm học 2013 – 2014.
- Căn cứ vào Kế hoạch công tác Đội của Liên đội Trường PTDTNT Bảo Lâm năm học 2013-2014.
- Thực hiện sự chỉ đạo của nhà trường về tổ chức các hoạt động để lập thành tích thi đua chào mừng Tháng thanh niên và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học 2013 - 2014: 8/3; 26/3; 30/4; 1/5; ……
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học và rèn kỹ năng Đội cho toàn thể Đội viên, Liên đội trường PTDT Nội Trú Bảo Lâm xây dựng kế hoạch tổ chức Hội Thi Nghi thức Đội cấp trường cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Hội thi Nghi thức Đội trở thành ngày Hội của đội viên, nhằm giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, cũng cố và xây dựng tình đoàn kết thân ái cho các em học sinh.
- Đánh giá lại việc thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên, trong đó chú trọng đến việc thực hiện 7 kỹ năng đội viên của 8 Chi đội nói chung và từng em đội viên nói riêng.
- Đánh giá kết quả hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Đội của anh chị phụ trách Chi ( GVCN ) trong năm học.
-   Goùp phaàn thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng ñöôïc toå chöùc trong nhaø tröôøng chaøo möøng caùc ngaøy leã lôùn trong caùc thaùng cuûa naêm hoïc, qua đó giúp các em rèn kỹ năng sống và nâng cao các giá trị sống nhất là trong các hoạt động tập thể.
- Đây là dịp để các em thể hiện khả năng của mình, tự khẳng định mình trong quá  trình rèn luyện phấn đấu theo chương trình rèn luyện đội viên.
- 100% GVCN và các Chi đội và đội viên tham gia đầy đủ, đúng thể lệ của Hội thi.
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
1.      Thời gian:  Bắt đầu từ ngày 17 tháng 03 năm 2014.
2.      Địa điểm: Tại sân trường PTDT Nội Trú Bảo Lâm.
3.      Đối tượng tham gia: tất cả học sinh các khối lớp trong toàn trường.
III. NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ HỘI THI:
1.      Nội dung:
a/ Nghi thức đội:
-         Đội hình đội ngũ: Lễ duyệt đội, Đội hình hàng dọc, hàng ngang, vòng tròn và chũ U.
-         Nghi lễ chào cờ: Đánh trống chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu (Yêu cầu có đội trống, đội cờ, người chỉ huy)
-         Các động tác cá nhân tại chỗ và di động của người đội viên: quay trái – phải – đằng sau, bước sang trái sang phải – tiến lùi, dậm chân đều – đi đều – chạy tại chỗ - chạy đều.
-         Tài năng của người Chỉ huy đội: tư thế tác phong, khẩu lệnh, .
b/ Múa hát tập thể
-         Hát múa bài: Đội ta lớn lên cùng đất nước, hôm nay là đội viên ngày mai là đoàn viên, sum họp ………… ( Các Chi đội có thể lựa chọn cả các bài múa dân vũ )
c/ Kiến thức truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh ( lồng ghép thi chuyên hiệu Nghi thức đội – Kỹ năng đội )
-         Ý ngĩa khăn quàng đỏ, Huy hiệu Đội, Lời hứa Đội viên, Nhiệm vụ của người đội viên, Chủ đề năm học của Đội, chủ đề các tháng, tiểu sử tên anh hùng Chi đội mang tên, Thời gian, địa điểm và những đội viên đầu tiên trong buổi tuyên thề dưới cờ thành lập Đội, ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm ( kiến thức trong cuốn Sổ tay đội viên ) và truyền thống của Trường PTDTNT Bảo Lâm.
2/ Thể lệ hội thi:
a/ Về thời gian:
-         15h ngày 17/3/2014: Lễ duyệt đội ( Tất cả các Chi đội ), khối 9 thi 8b.
-         15h ngày 24/3/2014: khối 7 – 8a.
-         15h ngày 31/3/2014: khối 6. Riêng thi lý thuyết ( lồng ghép thi chuyên hiệu Nghi thức đội – Kỹ năng đội ) sẽ tổ chức thi toàn trường sau khi 2 lớp 7 thực hiện xong.
 
d
d
d
d


* Lưu ý: Trong thời gian các Chi đội thi, anh chị phụ trách ( GVCN ) vẫn tiếp tục hướng dẫn HS tập luyện 7 kỹ năng đội viên bình thường.
b/ Về trang phục và số lượng:
-         Áo trắng, quần xanh đen, khăn quàng đỏ, huy hiệu , bảng tên, giầy ba ta ( hoặc dép có quai sau - vi phạm 1 lỗi trừ 1 điểm/ 1 HS, chấm điểm tối đa cho lớp đồng phục như nhau ).
-         Về quân số: Tất cả đội viên trong Chi đội và mỗi Chi đội  được chia làm 3 phân đội ( vắng 1 HS trừ 1 điểm và riêng lớp 6 đông thì tập hợp theo 4 phân đội ).
c/ Quy trình nội dung thi.
-         Các Chi đội thực hiện nội dung thi theo các bước sau:
>Bước 1: Chỉ huy tập hợp Chi đội báo cáo sĩ số, xin phép BGK để thực hiện nội dung thi.
>Bước 2: Chi đội trưởng chỉ huy Chi đội thực  hiện Nghi lễ chào cờ.
>Bước 3: Thực hiện các động tác cá nhân tại chỗ và di động của người đội viên.
>Bước 4: Tập hợp đội hình hàng dọc, Ngang, chữ U, vòng tròn, chỉnh đốn đội ngũ ( từ đội hình vòng tròn tổ chức cho tập thể chơi 1 trò chơi, múa hat tập thể )
>Bước 5: Chỉ huy tập hợp Chi đội báo cáo BGK đã thực hiện xong phần thi., xin phép thi phần lý thuyết.
d/ Quy định chấm thi:
-         Tổng điểm của 3 nội dung thi là : 400 điểm ( Trong đó nội dung thi Các kỹ năng Đội 200 điểm; duyệt đội 50 điểm, múa hát tập thể 50 điểm; Kiến thức truyền thống Đội 50 điểm; Chỉ huy hô dõng dạc đúng khẩu lệnh, tư thế tác phong nhanh nhẹn 30 điểm; Hình thức 20 điểm (yêu cầu tập hợp nhanh, trang phục đẹp, quân số đủ ) . Thêm một số quy định về điểm trừ như sau:
+ Hình thức 20 điểm ( yêu cầu tập hợp nhanh, trang phục đẹp, quân số đủ ), vi phạm trang phục, khăn quàng…-1 điểm/ 1 lỗi. Đồng phục đều đẹp chấm điểm tối đa.
+ Một đội viên thực hiện sai 1 động tác trừ 0,5 điểm. Cả tập thể thực hiện sai cả động tác  trừ 10 điểm, động tác không đều trừ 3 điểm/ 1 động tác.
+ Người chỉ huy hô sai 1 khẩu lệnh, sai động tác trừ 1 điểm/ 1lỗi, tư thế tác phong không nhanh nhẹn…- 5 điểm.
+ Đánh trống không đều, sai bài trống – 10 điểm/ 1 bài trống, hát Quốc ca, Đội ca không đúng nhịp – phách – 5điểm/ 1bài hát.
+ Lý thuyết: Một HS không trả lời được -1 điểm, cả lớp giơ tay, hỏi sắc xuất nếu không trả lời được trù nửa số điểm.
+ Múa hát tập thể: tùy theo từng động tác và thuộc lời bài hát ( hát to rõ, đúng nhạc lời bài hát, múa đều động tác dứt khoát ).
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH                                        
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTNT BẢO LÂM
 
                                                                                                                Bảo Lâm, Ngày 28 Tháng  04  năm 2014
                                                                                                         
                                 
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BCH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PT DTNT BẢO LM
V/V Trưởng thành đội viên
 
- Căn cứ vào điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương.
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ huy Liên đội.
- Căn cứ vào nguyện vọng đội viên và sự giới thiệu của Chi đội K’pa – K’lơng ( 9B )
 
QUYẾT ĐỊNH
 
          Điều 1: Ghi nhận công sức đóng góp của các đội viên Chi đội K’pa – K’lơng ( 9B ) đối với Liên đội trong thời gian qua và đồng ý cho 32 đội  viên có danh sách kèm theo của Chi đội K’pa – K’lơng ( 9B ) được trưởng thành đội.
    Điều 2: Chi đội  K’pa – K’lơng ( 9B ) và các đội viên có tên căn cứ quyết định thi hành. Mong các em  sớm trở thành Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh và tiếp tục gắn bó, giúp đỡ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
 
 
Nơi nhận:                                                                               TM. BAN CHỈ  HUY LIÊN ĐỘI
- Như điều 2                                                                                   Tổng Phụ Trách Đội 
- Lưu phịng Đội
 
 
                                                                                                        Nguyễn Thị Kim Hoa

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây