QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ QUY CHẾ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA CƠ QUAN NĂM 2018

Thứ năm - 18/01/2018 10:41
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ QUY CHẾ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA CƠ QUAN NĂM 2018          Căn cứ thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 25/04/2006 của bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện nghi định 43/ NĐ- CP.Căn cứ Nghị quyết số /2017/NQ-HĐND  ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân Tỉnh Lâm Đồng.          Căn cứ hướng dẫn của phòng kế hoạch tài chính huyện Bảo Lâm về việc xây dựng quy chế ; căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của trường PTDTNT Bảo Lâm;          Hội đồng lien tịch nhà trường đã họp tổng hợp ý kiến của các tổ và thống nhất bổ sung, điều chỉnh lần cuối cùng một số nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

       UBND HUYỆN BẢO LÂM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG PT DTNT –THCS BẢO LÂM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số : 01/2018/QCCTNB

                                                                  Bảo Lâm , ngày 01 tháng 1 năm 2018

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ QUY CHẾ SỬ

DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA CƠ QUAN NĂM 2018

 

          Căn cứ thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 25/04/2006 của bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện nghi định 43/ NĐ- CP.

Căn cứ Nghị quyết số /2017/NQ-HĐND  ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân Tỉnh Lâm Đồng.

          Căn cứ hướng dẫn của phòng kế hoạch tài chính huyện Bảo Lâm về việc xây dựng quy chế ; căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của trường PTDTNT Bảo Lâm;

          Hội đồng lien tịch nhà trường đã họp tổng hợp ý kiến của các tổ và thống nhất bổ sung, điều chỉnh lần cuối cùng một số nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

Nội dung quy chế chi tiêu nội bộ như sau :

           

 

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

          1.Mục tiêu chung:

Quy chế chi tiêu nội bộ này nhằm thực hiện các mục tiêu như sau:

          - Tạo quyền chủ động trong việc quản lý chi tiêu tài chính cho đơn vị, nhằm đạt hiệu quả công tác cao trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo đơn vị hòan thành nhiệm vụ được giao.

          - Phát huy quyền dân chủ, trách nhiệm và Cán bộ Công chức Viên chức tạo điều kiện cho Công chức Viên chức phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt công tác được giao, bảo đảm quyền lợi gắn với trách nhiệm một cách hợp lý và công bằng.

          -Quy chế này là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị công khai minh bạch ; là căn cứ kiểm soát của kho bạc theo qui định của luật kế tóan tài chính do Nhà nước ban hành ; căn cứ để cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra kiểm toán theo qui định.

          - Quy chế này được thảo luận dân chủ công khai trong đơn vị nhằm sử dụng tài sản, tài chính đúng mục đích và có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tạo sự công bằng trong các thành viên  trong đơn vị; khuyến khích  tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút được nhiều người có năng lực trong đơn vị cống hiến.

          2.Phạm vi điều chỉnh :

          - Quy chế này chỉ có hiệu lực trong phạm vi Trường DTNT Bảo Lâm sau khi được lãnh đạo Phòng kế hoạch tài chính huyện Bảo Lâm  phê duyệt, và đựơc tu chỉnh thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường từng năm . 

 

CHƯƠNG II :  NỘI DUNG THU- CHI

Nguồn thu và dự kiến chi trong năm 2018

 

          Nguồn  thu hàng năm do ngân sách nhà nườc cấp . Gồm 2 mục:( Kèm dự toán)

          1.Chi lương và chi thường xuyên :

          2.Chi hỗ trợ đặc thù :

                                       PHẦN I

CÁC MỤC CẦN THIẾT PHẢI CHI TIÊU THƯỜNG XUYÊN

A. CHI THƯỜNG XUYÊN:                                

          I.  Chi lương và các khoản phụ cấp :                   .

1.Chi trả Tiền lương: Chi phụ cấp lương, tiền công theo quy định hiện hành .                                                                 

CBQL và  GV được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0.3 hàng tháng. Riêng nhà giáo được hưởng các chế độ khác như phụ cấp ưu đãi mức 70%, (Thông tư 61/TT)

2.Chi trả dạy tăng giờ và làm việc ngoài giờ:                                             

+   Giáo viên dạy tăng tiết (trên 17 tiết/tuần) được thanh toán 70.000 đồng/tiết

 Số tiết thực tăng  được tính bình quân thanh toán cho giáo viên  trong mỗi năm học.

         +  Nhân viên không nghỉ phép, vẫn làm việc tại cơ quan thì mỗi năm được thanh toán ½ tháng lương + phụ cấp ( Tương đương với 15 ngày phép) . CBQL + Giáo viên do yêu cầu công tác của nhà trường, được triệu tập làm việc trong Hè ( Tuyển sinh - thi tuyển- xây dựng CSVC…) mà  không  bố trí  nghỉ đủ  2 tháng phép trong Hè ( Nghỉ dưới 1 tháng ) thì được thanh toán 01 tháng lương công phụ cấp. ( Không tính phụ cấp trách nhiệm 0.3% và phục cấp ưu đi 70%).

Hồ sơ gồm : kế hoạch công tác và bảng chấm công của bộ phận hành chính -Tài vụ, tờ trình đề nghị có phê duyệt của Hiệu trưởng. .     

         + CB-CNV-GV được phân công trực chiến , trực tết, trực lễ được bồi dưỡng theo định mức 100.000đồng/ người/1 ngày. Trực đêm được tính 150.000đ/ người/ngày (Tính từ 22h00 h  - đến 6h30 sáng).

          + Giáo viên tham gia tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian… cùng học sinh DTNT vào các chủ nhật hàng tuần ( Không phải là hoạt động của Trường tổ chức), được chi bồi dưỡng cho cả nhóm 200.000đồng/ngày. ( Thực hiện phải lập kế hoạch trước v à được phê  duyệt của lãnh đạo nhà trường ).

     II. Chi các khoản đóng góp: (BHXH, Ytế, BHTN,KPCĐ): 

Thực hiện theo quy định hiện hành.                   

     III. Chi khác:                                                                          

1.Nước uống cho giáo viên:                                             

   Định mức 10. 000 đồng/tháng/ người  theo hướng dẫn chung.

2.Chi mua sắm các vật tư văn phòng:       

Bao gồm các vật dụng rẽ tiền mau hỏng : Chổi, nước vệ sinh, giỏ rác,bình lọc nước, bình ly uống nước, phích nước, bếp gas ...

3.Chi mua VPP  cho GV theo quy định :                          

Theo định mức quy định : 150.000 đồng/ năm/giáo viên.

4.Chi công tác tuyển sinh hàng năm không quá   5.000.000 đồng.

Trong đó:

* Hồ sơ tuyển sinh :                                                         500.000 đồng

* Xác minh lý lịch ở 14 xã ,TT:                                     2.000.000 đồng

( Chi trả cho bộ phận Bảo vệ chính trị nội bộ CA Huyện Bảo Lâm)

* Nước uống cho HĐTS nhà trường làm việc 2 ngày: 500.000 đồng .

* Chi công tác  phí cho GV về địa phương làm việc, tuyên tuyền, vận động dự họp xét tuyển sinh ... 2.000.000 đồng.                             

5.Chi hoạt động chuyên đề –Ngoại khoá- thực hành bộ môn :                                                                                                                                                 

Chi hỗ trợ mua tài liệu cho giáo viên viết SKKN-GPHI, tổ chức hội thảo chuyên đề bộ môn,  tập huấn các phần mềm tiện ích, giúp cho công tác sọan giảng, đổi mới phương pháp; chuyên môn, mời giám khảo chấm thi  thi giáo viên giỏi các cấp, tuyển dụng viên chức, giáo viên dạy mẫu minh họa chuyên đề...

Mức chi :

+ Tổ chức hoạt động chuyên môn nghiệp vụ ( Chuyên đề ngoại khóa, Câu lac bộ) : chi trả 200.000 đồng/ chuyên đề tự viết. Lưu ý: Nội dung chuyên đề phải được Tổ chuyên môn , BGH duyệt và chấp thuận .

+ Báo cáo viên dự tập huấn chuyên đề ở cấp trên về hoat động chuyên môn nghiệp vụ, được giao nhiệm vụ tổ chức báo cáo phổ biến lại cho Hội đồng được chi trả từ 150.000 đ đến 250.000 đồng/chuyên đề ngoại khóa ( Căn cứ chất lượng nội dung chuyên đề ). (Chưa tính dụng cụ tự làm- in ấn tài liệu.). Báo cáo viên mời : 200.000đồng/chuyên đề .

+ Thiết kế giáo án dạy mẫu, minh họa chuyên đề : 100.000 đồng/ tiết.

+ Giáo viên tham gia hội thi chuyên môn cấp trường , mỗi tiết dạy bồi dưỡng 50.000 đồng/tiết.

+ Giám khảo chấm thi giáo viên giỏi cấp trường, giám khảo tuyển dụng, các Hội thi khác : 200.000 đồng/thí sinh. .(Giám khảo mời : 300.000 đồng/thí sinh).

+ Căn cứ quyết định phân công của Hiệu trưởng ,Hội đồng ( Ban tổ chức ) thi giáo viên Giỏi cấp trường, các hội thi khác : ( thi học sinh giỏi, thi giáo viên tài năng, thi giáo án điện tử, thi đồ dùng dạy học, …) được bồi dưỡng như giám khảo, nhưng không quá 2 ngày/ lần. Nhân viên phục vụ như Kế toán, đánh máy bằng ½ định mức trên.

( Các nội dung trên khi thanh toán phải đủ chứng từ hợp lệ - các nội dung làm việc)

6.Tiếp khách:                                                                

     + Đối tượng tiếp khách: Theo quy định của UBND Tỉnh Lâm Đồng.

7. Chi công tác phí khoán hàng tháng ( đi họp ở Huyện, xã và đi công tác trong huyện...) cho những đối tượng sau: Hiệu trưởng, Hiệu phó, kế toán, Văn thư, Thủ quỹ, Y tế, Tổ trưởng Tổ Giáo vụ.

    Mức chi :  -    Hiệu trưởng:                300.000đ

 •  Hiệu phó:                     200.000đ
 •  Kế toán:                       200.000đ
 •  Văn thư -Thủ quỹ:       200.000đ
 •  Y tế :                             200.000đ
 •  Tổ Giáo vụ :                  600.000đ (cho 03 người).

           8. Chi thưởng giáo viên trong năm:                               

Chế độ khen thưởng cho CBCNV thực hiện  theo NĐ 42/NĐ – CP ngày 15/4/2010.

Tùy theo thực tế nảy sinh nhiệm vụ đặc biệt như : trực chiến dịch bệnh, thiên tai hàng năm,… Nhà trường sẽ tổ chức bình chọn và khen thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao , mức thưởng là 500.000 đồng cho tập thể, 300.000 đồng cho mỗi cá nhân.

     Mỗi năm học, CB,GV,CNV đạt thành tích xuất sắc thì được nhà trường tổ chức cho đi tham quan học tập trong nước mỗi năm 01 lần, tùy theo ngân sách và hướng dẫn chung của lãnh đạo UBND Huyện  mà Trường tổ chức địa điểm tham quan học tập thích hợp. CB,GV- CNV không tham quan không được nhận bằng tiền hoặc loại khác tương đương.

Mọi danh hiệu thi đua phải được phân tích, đánh giá công khai trong Hội đồng sư phạm và được bình chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cá nhân được khen được xét chọn loại nào thì phải đạt được trên 50% tổng số CBCNV-GV bỏ phiếu tán thành đối  với danh hiệu LĐTT, và 80% đối với cá nhân Xuất sắc. CBCNV-GV chỉ nhận một mức thưởng cao nhất. ( Lưu ý : Cấp nào khen thì tính riêng cấp đó).

Danh hiệu LĐTT chỉ bình chọn trong tổng số CCVC được xếp loại A.

            9. Chi thăm hỏi và hỗ trợ đời sống CB-CNV GV gặp  khó khăn, tai nạn ốm đau đột xuất :  Tùy theo hòan cảnh thực tế, HĐTV xét và đề xuất. Mức chi hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/ trường hợp.

          10. Chi thưởng cho các hoạt động chuyên môn - nghiệp vụ :

          + Giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường: (Giải nhất 200.000đ/GV; Giải nhì 150.000đ/GV;Giải ba 100.000đ/GV)

          + Giáo viên Giỏi Cấp Huyện : 500.000 đồng /GV, Cấp Tỉnh : 2.000.000 đồng/GV

11. Thanh tóan các khoản khác :

+ Chi phụ cấp tiết thực hành cho giáo viên dạy môn Thể dục là 1% đối với mức lương tối thiểu/tiết dạy . Mỗi giáo viên Thể dục được cấp 02 bộ đồ Thể dục đồng phục bình thường và giày thể dục thông thường , vớ thường, kèm theo hóa đơn thực tế. nhưng không quá 1.000.000 đồng/giáo viên.

+ Thanh toán chế độ bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp theo công văn số 136/UBND - VX ngày 12/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng , về việc điều chỉnh mức thanh toán giờ dạy,bồi dưỡng thi học sinh giỏi các cấp. Hồ sơ thanh toán do Giáo viên và  Tổ Chuyên môn, Phụ trách Chuyên môn duyệt và đề nghị.

12. Giáo viên được cử làm nhiệm vụ đưa học sinh đi viện khám chữa bệnh được chi trả hỗ trợ xăng xe 50.000 đồng/người/trường hợp.

            + Thanh toán chế độ đi học cho cán bộ ,công chức,viên chức thực hiện thông tư 139/2010/TT- BTC. Được hỗ trợ như sau: : Tiền xe một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết nguyên đán theo vé thực tế ; Tiền ngủ trọ hỗ trợ 100.000đ/đêm; Không có tiền lưu trú.

 

IV.    Chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn :                 

1.Về sử dụng điện thoại và Internet :

          1.1. Điện thoại :

          + Cơ quan: - Mức chung:  1.000.000 đ/cơ quan 1 tháng.

                             - Số máy : Hiệu trưởng, VP, Trực QLHSNT. Và nhà bếp.

Riêng điện thoại trực và lãnh đạo được khoán trả thuê bao và đàm thoại nội hạt không quá 100.000đ /máy/ tháng. Riêng điện thoại có dịch vụ internet, TV được tính kèm tại điện thoại bàn của Hiệu trưởng.

          + Cá nhân: Do công tác quản lý học sinh DTNT hàng ngày rất phức tạp, nhất là học sinh tai nạn, đau ốm hoặc xử lý công tác phối hợp với gia đình ở xa nhằm giáo dục học sinh, khoán tiền điện thoại cho Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác quản lý học sinh, Tổ trưởng Tổ Quản sinh và CB Y tế là 100.000 đồng/người /tháng.

          1.2. Internet : Ưu tiên cho phòng máy vi tính, nhất là  phục vụ cho giảng dạy, và khai thác thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên. Định mức không quá 600.000đ /tháng.

          2. Văn phòng phẩm văn phòng : 500.000đồng/ Tháng.

          3. Báo chí :(CBCNV- GV và HS ): 1.200.000đ/ quý.

          4. Vệ sinh - môi trường : Định mức: chi theo tình hình thực tế.

          5. Mua Sách Giáo khoa, sách pháp luật và tham khảo bổ sung vào thư viện hàng năm theo nhu cầu thực tế.    

           6. Hoạt động hội thi HSG bộ môn, khéo tay KT: Chi theo quy định hiện hành.              

          7. Tham quan học tập của giáo viên :   Theo quy định chung của Ngành.

           8. Chi hổ trợ hoạt động Đoàn thể (Công Đoàn - Chi Đoàn - Đội) vào các đợt sinh họat chủ điểm, cá họat động thường xuyên của Công Đòan, Chi Đòan, Đội theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

          9. Hội nghị- Đại hội:                                                           

- Hội nghị của trường hàng năm không có chế độ chi bồi dưỡng cho các cá nhân, và đại biểu tham dự.

- Chi phí các Đại hội và hội nghị gồm : Trang trí : 100.000đ/lần – nước uống: 20.000đ/người/ngày.

   V.Chế độ công tác phí:                                                                

          Căn cứ Nghị quyết số /2017/NQ-HĐND  ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân Tỉnh Lâm Đồng, Trường  vận dụng cụ thể như sau:

 1. Công tác trong Huyện : Thống nhất khoán tiền đi công tác như sau :

+ Cán bộ Công chức được cử đi công tác trên 30 km được tính: 200.000đồng /ngày/người, cụ thể như sau: (Tiền xe 80.000đ - Tiền lưu trú cấp 120.000đ)

+ Đi công tác từ 10 đến dưới 30Km : 150.000 đồng/ ngày/người (tiền xe 60.000đ, tiền lưu trú 90.000đ)

 1. Công tác trong Tỉnh  :

+  Bảo Lâm- Đa lạt : Được thanh toán tiền vé  xe đi về theo mức khoán : Tiền xe : 250.000 đồng, tiền ngủ trọ : Đà lạt : 300.000, phục cấp lưu trú : 130.000 đồng.

+ Các huyện khác thì thanh toán theo mức : Tiền xe : theo thực tế, tiền ngủ trọ : 150.000 đồng đến 200.000 đồng, lưu trú : 130.000 đồng.

 1. Công tác ngoài  Tỉnh :

+ Tiền xe đi vềĐược thanh toán tiền vé xe đi về theo thực tế:

+ Tiền ngủ trọ:  Hà Nội, Thành phố HCM , Hải Phòng, Cần Thơ, Đà nẵng và các Đô thị loại I : khóan mức : 400.000 đồng/người/đêm.

- Các Huyện khác thuộc các Tỉnh nói trên : 350.000 đ/người/đêm.

- Các Vùng còn lại : 250.000 đồng/người/đêm.

         + Phụ cấp lưu trú : Thành phố trực thuộc TW :  200.000đ/ngày, Tỉnh khác còn lại :150.000đ /ngày.

 Hồ sơ thanh toán : Giấy đi đường có ký xác nhận nơi đi – đến + Công văn triệu tập hoặc giấy giới thiệu công tác của nhà trường .

( Lưu ý : Trước khi đi công tác phải làm giấy đi đường và được Hiệu trưởng cấp lệnh hoặc mức khoán thực hiện nội dung công tác.)

          Cán bộ CNV công tác, nhận giấy đi đường tại phòng Tài vụ và khi về phải được Lãnh đạo xác nhận , sau đó nộp cho Kế toán.

 

VI. Chế độ nghỉ phép: Việc nghỉ phép hàng năm của Giáo viên và CNV thực hiện theo chế độ. Nhà trường thanh toán tiền tàu xe nghỉ phép đúng thực tế, đúng chế độ. Không thanh toán cho CNV- GV lập hồ sơ thanh toán khi không đi phép.

Để tiết kiệm kinh phí, Cơ quan chỉ chi trả tiền xe theo thực tế theo các loại vé  tàu, vé xe, vé  tàu hỏa theo hạng  thông thường.

Đinh mức phụ cấp lưu trú số ngày đi đường cho người đi phép :

+ Đi phép trong Tỉnh và các tỉnh lân cận - đến Nha Trang - Đồng Nai ..: 02 ngày x 130.000đ/ngày

+ Từ Bảo Lâm về các Tỉnh Phú Yên đến Đà nẵng và ngược lại thanh toán lưu trú  : 03 ngày x 150.000đ/ngày/người.

+ Từ Bảo Lâm về các Tỉnh phía Bắc và ngược lại thanh toán lưu trú : 04 ngày x 150.000đ/ngày /người.

Giáo viên - CNV về phép tại địa phương nào phải gọi điện -máy bàn- báo cáo với Kế toán hoặc ông Phạm Trường Lâm –PHT  để xác minh việc đi phép. 

Không báo cáo thì không được thanh toán chế độ phép năm.                

           VII. Thu nhập tăng thêm :                                                       

Bằng nguồn tiết kiệm chi ngân sách, chi hỗ trợ tiền thu nhập tăng thêm cho CB,GV,CNV theo NĐ 43/2006/NĐ - CP ngày 25/04/2016; Trích lập ba quỹ như sau:

   + Qũy thu nhập tăng thêm: 70%                                                                          + Quỹ phúc lợi:                   20%

   + Quỹ khen thưởng:            10%                                                                       Chi thu nhập tăng thêm được đánh giá xếp loại hàng tháng trong năm và tính theo hệ số Xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ. Cách xếp loại căn cứ Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 về phân loại CC-VC và quy chế đánh giá xếp loại của nhà trường cho từng đối tượng. Mức chi thu nhập tăng thêm thực hiện  cụ thể như sau:

 

STT

         Hạng mục

Xuất sắc

HTT NV

HTNV

Chưa HTNV

1

BGH - CT công đoàn

1.60

1.00

0.80

0.00

2

Tổ trưởng - Đoàn - Đội- PCT công đoàn.

1.50

0.90

0.70

0.00

3

Tổ phó - TT nhân dân- TT công đoàn - CB nữ công.

1.40

0.80

0.60

0.00

4

Giáo viên

1.30

0.70

0.50

0.00

5

Công nhân viên

1.20

0.60

0.40

0.00

         

Cách tính : Hàng năm, lấy hệ số từ kết quả xếp loại cuối năm học liền kề, cộng với hệ số xếp loại học kỳ I năm sau chia bình quân làm kết quả chi thu nhập tăng thêm.

Ví dụ : Ông Lê văn A – Tổ trưởng, năm học trước  xếp loại cả năm học là : Hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tính hệ số thu nhập là 0.9; Học kỳ I năm học sau được xếp loại HTXS NV được tính hệ số : 1.5 . Thời điểm xét trả thu nhập là tháng 12 năm nay được tính là : 0.9+1.5 :2 = 1.2.

          Tổng số tiền tiết kiệm được chia cho Tổng hệ số thu nhập của cơ quan = k ( hằng số làm đơn vị thu nhập theo hệ số. Ông A sẽ nhận được là : 1.2 x k= số tiền thực tế thu nhập trong năm.   

Ghi chú: Thu nhập tăng thêm chỉ tính cho người công tác đến tháng 12 trong năm.

 VIII. Nội dung mua sắm  và sữa chữa :

                   ( Mục này có thuyết minh cụ thể trong dự toán 2018 )

Căn cứ công văn số 142/STC ngày 18/01/2017 của Sở Tài chính về việc mua sắm tài sản tập trung theo quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng,

Tất cả các nội dung mua sắm đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của các bộ phận thông qua Tổ Hành chính để trình lãnh đạo, nhằm tránh lãng phí thất thoát. Hội đồng liên tịch là tổ chức quyết định mua sắm trang bị và tổ chức nghiệm thu tài sản vật dụng chung trước khi thanh quyết toán . Hội đồng tư vấn gồm :

+ Lãnh đạo Trường.- Chi bộ.

+Đại diện BCH Công Đoàn.

+Đại diện Đoàn Thanh niên.

+Bộ phận tài vụ.( Kế Toán- Thủ Quỹ)

+Đai diện Ban Thanh tra nhân dân.

+ Bộ phận sử dụng tài sản (nếu cần có).

+ Tổ trưởng CM. HC và Giáo vụ.

          Mua sắm trang bị nhất thiết phải thực hiện đúng mục đích , đúng quy trình, quy định. Ưu tiên cho trang bị đồ dùng dạy và học đổi mới phương pháp dạy học.

Mọi vi phạm quy trình quy định thực hiện chung nêu trên đều không được nghiệm thu và thanh toán.

          Nguồn chi trả thanh toán trích từ  nguồn ngân sách được cấp hàng năm.

         

PHẦN II

PHẦN CHI TỪ NGUỒN HỔ TRỢ ĐẶC THÙ

B . CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN:

Các nội dung chi cho hoạt động của học sinh DTNT:

 1. Tiền ăn của học sinh :

Chi trả theo định mưc chung của nhà nước quy định. Số tiền trên nhà trường tổ chức nấu ăn cho học sinh theo định mức : ăn 03 bữa/ ngày/hs và một phần chi trả sinh hoạt phí cho học sinh nội trú hàng tháng.

Học sinh cắt cơm vào các ngày nghỉ, nhà trường lập hồ sơ theo dõi công khai và thực hiện theo quy chế của Hội CMHS thoả thuận và ban hành theo từng năm học tùy theo tình hình thực tế.

 1. Các hoạt động khác :

Căn cứ thông tư 109/2009/TTLT-BTC-BGD-ĐT ngày 29/5/2009 của liên bộ tài chính và Giáo dục đào tạo quy định trường tổ chức thực hiện: 

           1. Tiền thưởng hàng năm:  Chi trong ngân sách.                                                   

          Theo chế độ :      * Loại xuất sắc : 800.000 đ/hs/năm

                                     * Loại Giỏi       : 600.000đ/hs/năm.

                                       * Loại tiên tiến : 400.000đ/hs/năm

           2.  Tiền xe về Hè hoạc Tết Nguyên Đán :                                   

   Nhà trường chi trả trực tiếp cho học sinh theo độ dài quảng đường đến từng địa phương mỗi năm một lần ( Thông tư 109/2009/ TTLT/BTC - BGD ĐT)

           3. Tiền thuốc phòng cho học sinh : Theo định mức 800.000đ/tháng/250 hs. Hàng tháng, bộ phận Y tế mua thuốc phòng về nhập kho, theo dõi cấp phát chữa bệnh thông thường cho học sinh và quyết tóan hàng quý. Khi đột biến dịch bệnh xảy ra thì Y tế lập kế hoạch và dự trù tăng cơ số thuốc theo thực tế. Tổ giáo vụ chịu trách nhiệm theo di, kiểm tra.

4. Chi  khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh:

Hàng năm, khi nhập học, nhà trường sẽ mời Trung tâm Y tế Bảo Lâm khám tổng quát, lập hồ sơ, cuối học kỳ I, khám lại 01 lần, và cuối năm học 01 lần. Tình hình sức khoẻ của từng học sinh sẽ được lưu giữ trong hồ sơ Ytế cơ quan.

            5. Tiền điện, nước : Chi trả theo quy định định mức hiện hành. ( điện thắp sáng bình quân 25kw/tháng /học sinh, nước bình quân 4m3/tháng /học sinh theo giá quy định tại địa phương.

Các quy định về sử dụng điện nước:

          - Không sử dụng điện phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Cá nhân nào có nhu cầu dùng điện riêng (ở tập thể) phải lập đồng hồ  (điện kế) và thanh toán hàng tháng theo chỉ số tiêu dùng.

-Tất cả cán bộ CNV đều phải có ý thức tiết kiệm điện : Tắt đèn và các thiết bị điện (đèn, quạt, máy tính, máy photo…) khi ra khỏi phòng làm việc. Bảo vệ phải bật và tắt đèn khu sinh hoạt chung và các phòng học … đúng giờ quy định.

- Giáo viên chủ nhiệm và gíao viên quản lý học sinh phải thường xuyên nhắc nhở các em tiết kiệm nước và điện  trong sinh hoạt. Xem đây là một trong những tiêu chí thi đua hàng tuần, tháng, năm.

Mọi trường hợp vi phạm tùy theo mức độ mà xử lý kỷ luật tương ứng.

Mua sắm vật dụng sinh hoạt, học tập, hoạt động VTM :        Gồm có chăn mùng, mền, gối chiếu, quần áo, bóng, cầu lông, bổ sung chén bát, giày dép ...theo quy định hiện hành. Đồ dung được cấp hàng năm hoặc một cấp học.

          6. Chi các hoạt động giáo dục ngoài lớp nhằm tăng cường công tác giáo dục như : hội trại 26.3, hội trại truyền thống, sinh hoạt các lễ hội văn hoá dân tộc hàng năm, giao lưu học tập, về nguồn, tham quan các mô hình phát triển kinh tế- văn hoá ….                 

          7. Tham quan học tập  trong Hè của học sinh:                 

Mỗi cấp học học sinh được tham quan một lần. Ngân sách nhà nước cấp hổ trợ tiền xe, tiền nước uống, tiền vé tham quan học tập cho học sinh số ngày theo quy đinh của Sở GD-ĐT Lâm Đồng, Chi phí cho lãnh đạo Đoàn (02 người) và giáo viên phụ trách lớp (01 người) và kế toán. Hàng năm nếu phụ huynh thống nhất tổ chức đi xa ra Hà nội, Quảng Ninh…thì đóng góp thêm kinh phí.

Đoàn tham quan tổ chức hàng năm khoảng 50-70 học sinh tham gia thuộc Khối lớp 8. Ngoài bộ phận quản lý của nhà trường còn có sự tham gia của đại diện thường trực Hội CMHS nhằm giám sát thu- chi các khoản chi phí chung cho Đoàn.

           8. Học phẩm của học sinh ( vở , bút, viết, ...)  cấp theo hướng dẫn.                     

           9. Học nghề phổ thông – theo hứơng dẫn của Ngành cấp trên.

 

CHƯƠNG IV : QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG.

 

 1. Tài sản công bao gồm :
 1. Quỹ đất : Tổng quỹ đất của trường :

Khu A : Khu hành chính –Khu học tập- Khu KTX – Nhà đa năng …có diện tích 15.900 m2 .

Khu B : Khu sản xuất cho học sinh : 7.000m2 , cách nhà trường 500m.

 1. Công trình xây dựng do nhà nước và nhân dân PHHS đầu tư bao gồm : Nhà làm việc, phòng học, phòng chức năng, KTX, nhà ăn, nhà bếp, sân TDTT, hồ bơi…và các công trình khác.
 2. Các thiết bị phục vụ cho công tác quản lý và nuôi dạy học sinh như : Máy vi tính, máy chiếu, bàn ghế văn phòng, bàn học, giường, tủ, âm thanh, ánh sáng, các thiết bị dạy học tại phòng bộ môn, lớp học….
 1. Quy chế quản lý và sử dụng :
 1. Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng ( BGH) chịu trách nhiệm quản lý tài sản chung của nhà trường . Trong đó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung, các phó Hiệu trưởng được phân công quản lý như sau :

+ Tài sản là đất đai do Hiệu trưởng trực tiếp quản lý. Đất đai là tài sản của nhà trường, sử dụng vào mục đích dạy học, không cho thuê, mướn, kinh doanh hay sử dụng vào việc khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

+ Tài sản là CSVC, thiết bị do Phó Hiệu trưởng 2 chịu trách nhiệm quản lý bố trí sử dụng. ( Âm thanh, ánh sáng, Hồ bơi, sân TDTT và các vật dụng dùng chung cho hoạt động của nhà trường)

+ Tài sản là thiết bị chuyên môn do Phó Hiệu trưởng 1 ( Chuyên môn) quản lý. Tài sản này bao gồm : Máy vi tính, máy chiếu, thiết bị đồ dùng dạy học tại các phòng bộ môn, lớp học …Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm phân công người quản lý. Theo dõi thực hiện và báo cáo cho Hiệu trưởng theo yêu cầu chung.

 1. Khi được giao quản lý CSVC, thiết bị, người quản lý có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức khai thác có hiệu quả vào trong công tác chuyên môn. Lập báo cáo kết quả sử dụng, hiệu quả khái thác thiết bị, đồng thời tổ chức kiểm kê rà soát số lượng, tình trạng chất lượng có đề xuất về Hiệu trưởng xem xét, bổ sung, sửa chữa để sử dụng có hiệu quả.
 2. Các phòng làm việc , phòng nghiệp vụ như : Văn Thư, Kế Toán, phòng làm việc của lãnh đạo trường và Công Đoàn, Đội, Y tế, Trực, Phòng Bảo vệ được giao cho người có trách nhiệm quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản, thiết bị trang cấp trong phòng.
 3. Đối với bộ phận bảo vệ, không được mang chìa khóa các kho thiết bị, phòng làm việc riêng của lãnh đạo, các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ. Bảo vệ cơ quan chịu trách nhiệm quản lý chung về tài sản, ngăn ngừa kẻ gian đột nhập, và thực hiện một số nội dung quản lý kho vật dụng được giao.
 4. Tuyệt đối không mang tài sản ra khỏi cơ quan khi chưa có phê duyệt cho phép của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng.
 5. Căn cứ thực tế tài sản cần sửa chữa, thay mới các bộ phận lập tờ trình đề nghị lãnh đạo trường xem xét và cho phép thực hiện.

 

CHƯƠNG V : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

Tất cả các thành viên của Trường PT DTNT Bảo Lâm có trách nhiệm thực hiện đúng theo những điều khoản quy định trong quy chế này sau khi đã thảo luận và thống nhất thông qua.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01.01.2018. Quy chế này được thuyết minh chi tiết bằng các bản phụ lục kèm theo bao gồm :

* Quy chế được ban hành và thực hiện bởi quyết định số  01/ QĐ- DTNT ngày 01 tháng 01 năm 2018 do Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT Bảo Lâm đã ký.

* Quy chế đánh giá xếp loại CC-VC hàng tháng .

* Dự toán thu chi năm 2018.

* Quy chế hoạt động cơ quan  quy chế đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng.

 

 

 

                                                                                     

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

   

   * Nơi nhận:

          + UBND Huyện – Phòng KHTC Bảo lâm

                + Kho bạc NN huyện Bảo Lâm.

                + Công đoàn- Đoàn thanh niên.

                + Website: dtntbaolam.edu.vn.

                + Gửi mail cá nhân

                + Lưu VP.

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SỞ GD – ĐT LÂM ĐỒNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG PT DTNT BẢO LÂM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số: 001/BB - DTNT

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng liên tịch thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ

năm 2017

          Thời gian: 15h ngày 16 tháng 02 năm 2017

          Địa điểm: Phòng họp nhà trường.

          Thành phần:

 • Chủ trì: Thầy Nguyễn Ry – Hiệu trưởng nhà trường.
 • Thư ký: Nguyễn Thị Kim Hoa.
 • Cùng tham dự:

+ Công Đoàn: Cô Phùng Thị Hồng Phúc - Chủ Tịch Công Đoàn.

+ BGH: Thầy: Phạm Trường Lâm – PHT.

          + Chi đoàn: Thầy Nguyễn Đức Huy – BT Chi đoàn.

          + Tổ chuyên môn :

                   * Thầy Trịnh Đình Hòa -        TT Tổ Hóa – Sinh - TD.

                   * Cô Huỳnh Thị Hoa -            TT Tổ Anh – Nhạc – Họa.

                   * Thầy Phan Ngọc Toàn -       TT Tổ Văn - Sử - Địa.

                   * Thầy Đặng bá Cường           TT Tổ Toán – Lí – Công nghệ:         

                     * Thầy Kiều Việt Thu -           TT TổQuản sinh .

                   *  Ông Nguyễn Văn Môn         TT Tổ HCVP

                   * Thầy Nguyễn Tâm Tân.        TT Tổ Tin học.

           +Thanh tra nhân dân :  Cô Trần Thị Toàn- Tr.B Thanh tra nhân dân.

 

                                                          NỘI DUNG

 

Căn cứ thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 25/04/2006 của bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện nghi định 43/ NĐ- CP.

          Căn cứ hướng dẫn của Sở GD-ĐT Lâm Đồng; căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của trường PTDTNT Bảo Lâm;

          Hội đồng tư vấn tổng hợp ý kiến của các tổ và thống nhất bổ sung, điều chỉnh lần cuối cùng một số nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

          Tiến trình Hội đồng tư vấn thống nhất lần cuối hoàn chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 như sau (một số nội dung tiếp tục thực hiện năm 2017 và được bổ sung thay đổi so với QCCTNB năm 2016)    

 

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

          1.Mục tiêu chung:

Quy chế chi tiêu nội bộ này nhằm thực hiện các mục tiêu như sau:

          - Tạo quyền chủ động trong việc quản lý chi tiêu tài chính cho đơn vị, nhằm đạt hiệu quả công tác cao trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo đơn vị hòan thành nhiệm vụ được giao.

          - Phát huy quyền dân chủ, trách nhiệm và Cán bộ Công chức Viên chức tạo điều kiện cho Công chức Viên chức phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt công tác được giao, bảo đảm quyền lợi gắn với trách nhiệm một cách hợp lý và công bằng.

          -Quy chế này là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị công khai minh bạch ; là căn cứ kiểm soát của kho bạc theo qui định của luật kế tóan tài chính do Nhà nước ban hành ; căn cứ để cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra kiểm toán theo qui định.

          - Quy chế này được thảo luận dân chủ công khai trong đơn vị nhằm sử dụng tài sản, tài chính đúng mục đích và có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tạo sự công bằng trong các thành viên  trong đơn vị; khuyến khích  tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút được nhiều người có năng lực trong đơn vị cống hiến.

          2.Phạm vi điều chỉnh :

          - Quy chế này chỉ có hiệu lực trong phạm vi Trường DTNT Bảo Lâm sau khi được lãnh đạo Sở GD-ĐT Lâm Đồng phê duyệt, và đựơc tu chỉnh thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường từng năm . 

 

CHƯƠNG II :  NỘI DUNG THU- CHI

Nguồn thu và dự kiến chi trong năm 2017

 

          Nguồn  thu hàng năm do ngân sách nhà nườc cấp . Gồm 2 mục:( Kèm dự toán)

          1.Chi lương và chi thường xuyên.

          2.Chi hỗ trợ đặc thù :

                                       PHẦN I

CÁC MỤC CẦN THIẾT PHẢI CHI TIÊU THƯỜNG XUYÊN

A. CHI THƯỜNG XUYÊN:                                

          I.  Chi lương và các khoản phụ cấp :                   .

1.Chi trả Tiền lương: Chi phụ cấp lương, tiền công theo quy định hiện hành .                                                                 

CBQL và  GV được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0.3 hàng tháng. Riêng nhà giáo được hưởng các chế độ khác như phụ cấp ưu đãi mức 70%, (Thông tư 61/TT)

2.Chi trả dạy tăng giờ và làm việc ngoài giờ:                                             

+   Giáo viên dạy tăng tiết (trên 17 tiết/tuần) được thanh toán 70.000 đồng/tiết

 Số tiết thực tăng  được tính bình quân thanh toán cho giáo viên  trong mỗi năm học.

         +  Nhân viên không nghỉ phép, vẫn làm việc tại cơ quan thì mỗi năm được thanh toán ½ tháng lương + phụ cấp ( Tương đương với 15 ngày phép) . CBQL + Giáo viên do yêu cầu công tác của nhà trường, được triệu tập làm việc trong Hè ( Tuyển sinh - thi tuyển- xây dựng CSVC…) mà  không  bố trí  nghỉ đủ  2 tháng phép trong Hè ( Nghỉ dưới 1 tháng ) thì được thanh toán 01 tháng lương công phụ cấp. ( Không tính phụ cấp trách nhiệm 0.3% và phục cấp ưu đi 70%).

Hồ sơ gồm : kế hoạch công tác và bảng chấm công của bộ phận hành chính -Tài vụ, tờ trình đề nghị có phê duyệt của Hiệu trưởng. .     

         + CB-CNV-GV được phân công trực chiến , trực tết, trực lễ được bồi dưỡng theo định mức 100.000đồng/ người/1 ngày. Trực đêm được tính 150.000đ/ người/ngày (Tính từ 22h00 h  - đến 6h30 sáng).

          + Giáo viên tham gia tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian… cùng học sinh DTNT vào các chủ nhật hàng tuần ( Không phải là hoạt động của Trường tổ chức), được chi bồi dưỡng cho cả nhóm 200.000đồng/ngày. ( Thực hiện phải lập kế hoạch trước v à được phê  duyệt của lãnh đạo nhà trường ).

     II. Chi các khoản đóng góp: (BHXH, Ytế, BHTN,KPCĐ):  Theo quy định hiện hành.                   

     III. Chi khác:                                                                          

1.Nước uống cho giáo viên:                                             

   Định mức 5000 đồng/tháng/ người  theo hướng dẫn chung.

2.Chi mua sắm các vật tư văn phòng:       

Bao gồm các vật dụng rẽ tiền mau hỏng : Chổi, nước vệ sinh, giỏ rác,bình lọc nước, bình ly uống nước, phích nước, bếp gas ...

3.Chi mua VPP  cho GV theo quy định :                          

Theo định mức quy định : 150.000 đồng/ năm/giáo viên.

4.Chi công tác tuyển sinh hàng năm không quá   5.000.000 đồng.

Trong đó:

* Hồ sơ tuyển sinh :                                                         500.000 đồng

* Xác minh lý lịch ở 14 xã ,TT:                                     2.000.000 đồng

( Chi trả cho bộ phận Bảo vệ chính trị nội bộ CA Huyện Bảo Lâm)

* Nước uống cho HĐTS nhà trường làm việc 2 ngày: 500.000 đồng .

* Chi công tác  phí cho GV về địa phương làm việc, tuyên tuyền, vận động dự họp xét tuyển sinh ... 2.000.000 đồng.                              

5.Chi hoạt động chuyên đề –Ngoại khoá- thực hành bộ môn :                                                                                                                                                 

Chi hỗ trợ mua tài liệu cho giáo viên viết SKKN-GPHI, tổ chức hội thảo chuyên đề bộ môn,  tập huấn các phần mềm tiện ích, giúp cho công tác sọan giảng, đổi mới phương pháp; chuyên môn, mời giám khảo chấm thi  thi giáo viên giỏi các cấp, tuyển dụng viên chức, giáo viên dạy mẫu minh họa chuyên đề...

Mức chi :

+ Sáng kiến kinh nghiệm hay giải pháp hữu ích  xếp loại A : 300.000 đồng, loại B : 200.000 đồng. ( SKKN-GPHI do Hội đồng khoa học nhà trường thẩm định và đánh giá).

+ Tổ chức hoạt động chuyên môn nghiệp vụ ( Chuyên đề ngoại khóa, Câu lac bộ) : chi trả 200.000 đồng/ chuyên đề tự viết. Lưu ý: Nội dung chuyên đề phải được Tổ chuyên môn , BGH duyệt và chấp thuận .

+ Báo cáo viên dự tập huấn chuyên đề ở cấp trên về hoat động chuyên môn nghiệp vụ, được giao nhiệm vụ tổ chức báo cáo phổ biến lại cho Hội đồng được chi trả từ 150.000 đ đến 250.000 đồng/chuyên đề ngoại khóa ( Căn cứ chất lượng nội dung chuyên đề ). (Chưa tính dụng cụ tự làm- in ấn tài liệu.). Báo cáo viên mời : 200.000đồng/chuyên đề .

+ Thiết kế giáo án dạy mẫu, minh họa chuyên đề : 100.000 đồng/ tiết.

+ Giáo viên tham gia hội thi chuyên môn cấp trường , mỗi tiết dạy bồi dưỡng 50.000 đồng/tiết.

+ Giám khảo chấm thi giáo viên giỏi cấp trường, giám khảo tuyển dụng, các Hội thi khác : 200.000 đồng/ngày/người.(Giám khảo mời : 250.000 đồng/người/ngày).

+ Hội đồng ( Ban tổ chức ) thi giáo viên Giỏi cấp trường, các hội thi khác : ( thi học sinh giỏi, thi giáo viên tài năng, thi giáo án điện tử, thi đồ dùng dạy học, SKKN,GPHI…) được bồi dưỡng như giám khảo, nhưng không quá 2 ngày/ lần. Nhân viên phục vụ như Kế toán, đánh máy bằng ½ định mức trên.

( Các nội dung trên khi thanh toán phải đủ chứng từ hợp lệ - các nội dung làm việc)

6.Tiếp khách:                                                                

     + Đối tượng tiếp khách: Theo quy định của UBND Tỉnh Lâm Đồng.

7. Chi công tác phí khoán hàng tháng ( đi họp ở Huyện, xã và đi công tác trong huyện...) cho những đối tượng sau: Hiệu trưởng, Hiệu phó, kế toán, Văn thư, Thủ quỹ, Y tế, Tổ trưởng Tổ Giáo vụ.

    Mức chi :  -    Hiệu trưởng:               300.000đ

 •  Hiệu phó:                     200.000đ
 •  Kế toán:                       200.000đ
 •  Văn thư -Thủ quỹ:       200.000đ
 •  Y tế :                             200.000đ
 •  Tổ Giáo vụ :                  600.000đ (cho 03 người).

           8. Chi thưởng giáo viên trong năm:                               

Chế độ khen thưởng cho CBCNV thực hiện  theo NĐ 42/NĐ – CP ngày 15/4/2010.

Tùy theo thực tế nảy sinh nhiệm vụ đặc biệt như : trực chiến dịch bệnh, thiên tai hàng năm,… Nhà trường sẽ tổ chức bình chọn và khen thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao , mức thưởng là 500.000 đồng cho tập thể, 300.000 đồng cho mỗi cá nhân.

GV đạt danh hiệu GVG cấp trường sẽ thưởng như sau :

+ Giải nhất : 300.000 đồng.

+ Giải nhì : 200.000 đồng.

+ Giải ba : 150.000 đồng.

( Điểm tinh giải : Bài thi năng lực + GPHI + Bình quân 02 tiết dạy )

     Mỗi năm học, CB,GV,CNV đạt thành tích xuất sắc thì được nhà trường tổ chức cho đi tham quan học tập trong nước mỗi năm 01 lần, tùy theo ngân sách và hướng dẫn chung của Sở GD-ĐT Lâm Đồng mà Trường tổ chức địa điểm tham quan học tập thích hợp. CB,GV- CNV không tham quan không được nhận bằng tiền hoặc loại khác tương đương.

Mọi danh hiệu thi đua phải được phân tích, đánh giá công khai trong Hội đồng sư phạm và được bình chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cá nhân được khen được xét chọn loại nào thì phải đạt được trên 50% tổng số CBCNV-GV bỏ phiếu tán thành đối  với danh hiệu LĐTT, và 80% đối với cá nhân Xuất sắc. CBCNV-GV chỉ nhận một mức thưởng cao nhất. ( Lưu ý : Cấp nào khen thì tính riêng cấp đó).

Danh hiệu LĐTT chỉ bình chọn trong tổng số CCVC được xếp loại A.

            9. Chi thăm hỏi và hỗ trợ đời sống CB-CNV GV gặp  khó khăn, tai nạn ốm đau đột xuất :  Tùy theo hòan cảnh thực tế, HĐTV xét và đề xuất. Mức chi hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/ trường hợp.

          10. Chi thưởng cho các hoạt động chuyên môn - nghiệp vụ :

          + Giáo viên Giỏi Cấp Huyện : 500.000 đồng /người, Cấp Tỉnh : 2.000.000 đồng.

11. Thanh tóan các khoản khác :

+ Chi phụ cấp tiết thực hành cho giáo viên dạy môn Thể dục là 1% đối với mức lương tối thiểu/tiết dạy . Mỗi giáo viên Thể dục được cấp 02 bộ đồ Thể dục đồng phục bình thường và giày thể dục thông thường , vớ thường, kèm theo hóa đơn thực tế. nhưng không quá 800.000 đồng/giáo viên.

+ Thanh toán chế độ bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp theo công văn số 136/UBND - VX ngày 12/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng , về việc điều chỉnh mức thanh toán giờ dạy,bồi dưỡng thi học sinh giỏi các cấp. Hồ sơ thanh toán do Giáo viên và  Tổ Chuyên môn, Phụ trách Chuyên môn duyệt và đề nghị.

12. Giáo viên được cử làm nhiệm vụ đưa học sinh đi viện khám chữa bệnh được chi trả hỗ trợ xăng xe 50.000 đồng/người/trường hợp.

            + Thanh toán chế độ đi học cho cán bộ ,công chức,viên chức thực hiện thông tư 139/2010/TT- BTC. Được hỗ trợ như sau: : Tiền xe một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết nguyên đán theo vé thực tế ; Tiền ngủ trọ hỗ trợ 100.000đ/đêm; Không có tiền lưu trú.

 

IV.    Chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn :                 

1.Về sử dụng điện thoại và Internet :

          1.1. Điện thoại :

          + Cơ quan: - Mức chung:  1.000.000 đ/cơ quan 1 tháng.

                             - Số máy : Hiệu trưởng, VP, Trực QLHSNT. Và nhà bếp.

Riêng điện thoại trực và lãnh đạo được khoán trả thuê bao và đàm thoại nội hạt không quá 100.000đ /máy/ tháng. Riêng điện thoại có dịch vụ internet, TV được tính kèm tại điện thoại bàn của Hiệu trưởng.

          + Cá nhân: Do công tác quản lý học sinh DTNT hàng ngày rất phức tạp, nhất là học sinh tai nạn, đau ốm hoặc xử lý công tác phối hợp với gia đình ở xa nhằm giáo dục học sinh, khoán tiền điện thoại cho Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác quản lý học sinh, Tổ trưởng Tổ Quản sinh và CB Y tế là 100.000 đồng/người /tháng.

          1.2. Internet : Ưu tiên cho phòng máy vi tính, nhất là  phục vụ cho giảng dạy, và khai thác thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên. Định mức không quá 600.000đ /tháng.

          2. Văn phòng phẩm văn phòng : 500.000đồng/ Tháng.

          3. Báo chí :(CBCNV- GV và HS ): 1.200.000đ/ quý.

          4. Vệ sinh - môi trường : Định mức: chi theo tình hình thực tế.

          5. Mua Sách Giáo khoa, sách pháp luật và tham khảo bổ sung vào thư viện hàng năm theo nhu cầu thực tế.    

           6. Hoạt động hội thi HSG bộ môn, khéo tay KT: Chi theo quy định hiện hành.              

          7. Tham quan học tập của giáo viên :   Theo quy định chung của Ngành.

           8. Chi hổ trợ hoạt động Đoàn thể (Công Đoàn - Chi Đoàn - Đội) vào các đợt sinh họat chủ điểm, cá họat động thường xuyên của Công Đòan, Chi Đòan, Đội theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

          9. Hội nghị- Đại hội:                                                           

- Hội nghị của trường hàng năm không có chế độ chi bồi dưỡng cho các cá nhân, và đại biểu tham dự.

- Chi phí các Đại hội và hội nghị gồm : Trang trí : 100.000đ/lần – nước uống: 20.000đ/người/ngày.

   V.Chế độ công tác phí:                                                                

          Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn của Sở Tài chính Lâm Đồng, Trường  vận dụng cụ thể:

 1. Công tác trong Huyện : Thống nhất khoán tiền đi công tác như sau :

+ Cán bộ Công chức được cử đi công tác trên 30 km được tính: 150.000đồng /ngày/người, cụ thể như sau: (Tiền xe 60.000đ - Tiền lưu trú cấp 90.000đ)

+ Đi công tác từ 10 đến dưới 30Km : 100.000 đồng/ ngày/người (tiền xe 40.000đ, tiền lưu trú 60.000đ)

 1. Công tác trong Tỉnh  :

+  Được thanh toán tiền vé xe đi về theo thực tế:

+ Tiền ngủ trọ theo mức khóan như sau:

 • Ngủ trọ trong Tỉnh:  Đà Lạt : 200.000đ. Các Huyện khác : 150.000 đồng/ đêm .
 1. Công tác ngoài  Tỉnh :

+ Tiền xe đi vềĐược thanh toán tiền vé xe đi về theo thực tế:

+ Tiền ngủ trọ:  Hà Nội, Thành phố HCM , Hải Phòng, Cần Thơ, Đà nẵng và các Đô thị loại I : khóan mức : 350.000 đồng/người/đêm.

- Các Huyện khác thuộc các Tỉnh nói trên : 250.000 đ/người/đêm.

- Các Vùng còn lại : 200.000 đồng/người/đêm.

         + Phụ cấp lưu trú : Ngoài tỉnh 150.000đ/ngày, Trong Tỉnh 130.000đ /ngày.

 Hồ sơ thanh toán : Giấy đi đường có ký xác nhận nơi đi – đến + Công văn triệu tập hoặc giấy giới thiệu công tác của nhà trường .

( Lưu ý : Trước khi đi công tác phải làm giấy đi đường và được Hiệu trưởng cấp lệnh hoặc mức khoán thực hiện nội dung công tác.)

          Cán bộ CNV công tác, nhận giấy đi đường tại phòng Tài vụ và khi về phải được Lãnh đạo xác nhận , sau đó nộp cho Kế toán.

 

VI. Chế độ nghỉ phép: Việc nghỉ phép hàng năm của Giáo viên và CNV thực hiện theo chế độ. Nhà trường thanh toán tiền tàu xe nghỉ phép đúng thực tế, đúng chế độ. Không thanh toán cho CNV- GV lập hồ sơ thanh toán khi không đi phép.

Để tiết kiệm kinh phí, Cơ quan chỉ chi trả tiền xe theo thực tế theo các loại vé  tàu, vé xe, vé  tàu hỏa theo hạng  thông thường.

Đinh mức phụ cấp lưu trú số ngày đi đường cho người đi phép :

+ Đi phép trong Tỉnh và các tỉnh lân cận - đến Nha Trang - Đồng Nai ..: 02 ngày x 130.000đ/ngày

+ Từ Bảo Lâm về các Tỉnh Phú Yên đến Đà nẵng và ngược lại thanh toán lưu trú  : 03 ngày x 150.000đ/ngày/người.

+ Từ Bảo Lâm về các Tỉnh phía Bắc và ngược lại thanh toán lưu trú : 04 ngày x 150.000đ/ngày /người.

Giáo viên - CNV về phép tại địa phương nào phải gọi điện -máy bàn- báo cáo với Kế toán hoặc lãnh đạo nhà trường để xác minh việc đi phép. 

Không báo cáo thì không được thanh toán chế độ phép năm.                

           VII. Thu nhập tăng thêm :                                                       

Chi hỗ trợ tiền thu nhập tăng thêm cho CB,GV,CNV theo NĐ 43/2006/NĐ - CP ngày 25/04/2016. Bằng nguồn tiết kiệm chi ngân sách, được đánh giá xếp loại hàng tháng trong năm và tính theo hệ số A,B,C của từng đối tượng, cụ thể như sau:

 

STT

         Hạng mục

Xuất sắc

Tốt (A)

Khá(B)

C(trung bình)

1

BGH - CT công đoàn

1.60

1.00

0.80

0.00

2

Tổ trưởng - Đoàn - Đội- PCT công đoàn.

1.50

0.90

0.70

0.00

3

Tổ phó - TT nhân dân- TT công đoàn - CB nữ công.

1.40

0.80

0.60

0.00

4

Giáo viên

1.30

0.70

0.50

0.00

5

Công nhân viên

1.20

0.60

0.40

0.00

 

Ghi chú: Thu nhập tăng thêm chỉ tính cho người công tác đến tháng 12 trong năm.

 VIII. Nội dung mua sắm  và sữa chữa :

                   ( Mục này có thuyết minh cụ thể trong dự toán 2017 )

Căn cứ công văn số 142/STC ngày 18/01/2017 của Sở Tài chính về việc mua sắm tài sản tập trung theo quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng,

Tất cả các nội dung mua sắm đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của các bộ phận thông qua Tổ Hành chính để trình lãnh đạo, nhằm tránh lãng phí thất thoát. Hội đồng liên tịch là tổ chức quyết định mua sắm trang bị và tổ chức nghiệm thu tài sản vật dụng chung trước khi thanh quyết toán . Hội đồng tư vấn gồm :

+ Lãnh đạo Trường.- Chi bộ.

+Đại diện BCH Công Đoàn.

+Đại diện Đoàn Thanh niên.

+Bộ phận tài vụ.( Kế Toán- Thủ Quỹ)

+Đai diện Ban Thanh tra nhân dân.

+ Bộ phận sử dụng tài sản (nếu cần có).

+ Tổ trưởng CM. HC và Giáo vụ.

          Mua sắm trang bị nhất thiết phải thực hiện đúng mục đích , đúng quy trình, quy định. Ưu tiên cho trang bị đồ dùng dạy và học đổi mới phương pháp dạy học.

Mọi vi phạm quy trình quy định thực hiện chung nêu trên đều không được nghiệm thu và thanh toán.

          Nguồn chi trả thanh toán trích từ  nguồn ngân sách được cấp hàng năm.

         

PHẦN II

PHẦN CHI TỪ NGUỒN HỔ TRỢ ĐẶC THÙ

B . CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN:

Các nội dung chi cho hoạt động của học sinh DTNT:

 1. Tiền ăn của học sinh :

Chi trả theo định mưc chung của nhà nước quy định. Số tiền trên nhà trường tổ chức nấu ăn cho học sinh theo định mức : ăn 03 bữa/ ngày/hs và một phần chi trả sinh hoạt phí cho học sinh nội trú hàng tháng.

Học sinh cắt cơm vào các ngày nghỉ, nhà trường lập hồ sơ theo dõi công khai và thực hiện theo quy chế của Hội CMHS thoả thuận và ban hành theo từng năm học tùy theo tình hình thực tế.

 1. Các hoạt động khác :

Căn cứ thông tư 109/2009/TTLT-BTC-BGD-ĐT ngày 29/5/2009 của liên bộ tài chính và Giáo dục đào tạo quy định trường tổ chức thực hiện: 

           1. Tiền thưởng hàng năm:  Chi trong ngân sách.                                                   

          Theo chế độ :      * Loại xuất sắc : 800.000 đ/hs/năm

                                     * Loại Giỏi       : 600.000đ/hs/năm.

                                       * Loại tiên tiến : 400.000đ/hs/năm

           2.  Tiền xe về Hè hoạc Tết Nguyên Đán :                                   

   Nhà trường chi trả trực tiếp cho học sinh theo độ dài quảng đường đến từng địa phương mỗi năm một lần ( Thông tư 109/2009/ TTLT/BTC - BGD ĐT)

           3. Tiền thuốc phòng cho học sinh : Theo định mức 800.000đ/tháng/250 hs. Hàng tháng, bộ phận Y tế mua thuốc phòng về nhập kho, theo dõi cấp phát chữa bệnh thông thường cho học sinh và quyết tóan hàng quý. Khi đột biến dịch bệnh xảy ra thì Y tế lập kế hoạch và dự trù tăng cơ số thuốc theo thực tế. Tổ giáo vụ chịu trách nhiệm theo di, kiểm tra.

4. Chi  khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh:

Hàng năm, khi nhập học, nhà trường sẽ mời Trung tâm Y tế Bảo Lâm khám tổng quát, lập hồ sơ, cuối học kỳ I, khám lại 01 lần, và cuối năm học 01 lần. Tình hình sức khoẻ của từng học sinh sẽ được lưu giữ trong hồ sơ Ytế cơ quan.

            5. Tiền điện, nước : Chi trả theo quy định định mức hiện hành. ( điện thắp sáng bình quân 25kw/tháng /học sinh, nước bình quân 4m3/tháng /học sinh theo giá quy định tại địa phương.

Các quy định về sử dụng điện nước:

          - Không sử dụng điện phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Cá nhân nào có nhu cầu dùng điện riêng (ở tập thể) phải lập đồng hồ  (điện kế) và thanh toán hàng tháng theo chỉ số tiêu dùng.

-Tất cả cán bộ CNV đều phải có ý thức tiết kiệm điện : Tắt đèn và các thiết bị điện (đèn, quạt, máy tính, máy photo…) khi ra khỏi phòng làm việc. Bảo vệ phải bật và tắt đèn khu sinh hoạt chung và các phòng học … đúng giờ quy định.

- Giáo viên chủ nhiệm và gíao viên quản lý học sinh phải thường xuyên nhắc nhở các em tiết kiệm nước và điện  trong sinh hoạt. Xem đây là một trong những tiêu chí thi đua hàng tuần, tháng, năm.

Mọi trường hợp vi phạm tùy theo mức độ mà xử lý kỷ luật tương ứng.

Mua sắm vật dụng sinh hoạt, học tập, hoạt động VTM :        Gồm có chăn mùng, mền, gối chiếu, quần áo, bóng, cầu lông, bổ sung chén bát, giày dép ...theo quy định hiện hành. Đồ dung được cấp hàng năm hoặc một cấp học.

          6. Chi các hoạt động giáo dục ngoài lớp nhằm tăng cường công tác giáo dục như : hội trại 26.3, hội trại truyền thống, sinh hoạt các lễ hội văn hoá dân tộc hàng năm, giao lưu học tập, về nguồn, tham quan các mô hình phát triển kinh tế- văn hoá ….                 

          7. Tham quan học tập  trong Hè của học sinh:                 

Mỗi cấp học học sinh được tham quan một lần. Ngân sách nhà nước cấp hổ trợ tiền xe, tiền nước uống, tiền vé tham quan học tập cho học sinh số ngày theo quy đinh của Sở GD-ĐT Lâm Đồng, Chi phí cho lãnh đạo Đoàn (02 người) và giáo viên phụ trách lớp (01 người) và kế toán. Hàng năm nếu phụ huynh thống nhất tổ chức đi xa ra Hà nội, Quảng Ninh…thì đóng góp thêm kinh phí.

Đoàn tham quan tổ chức hàng năm khoảng 50-70 học sinh tham gia thuộc Khối lớp 8. Ngoài bộ phận quản lý của nhà trường còn có sự tham gia của đại diện thường trực Hội CMHS nhằm giám sát thu- chi các khoản chi phí chung cho Đoàn.

           8. Học phẩm của học sinh ( vở , bút, viết, ...)  cấp theo hướng dẫn.                     

           9. Học nghề phổ thông – theo hứơng dẫn của Ngành cấp trên.

 

CHƯƠNG IV : QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG.

 

 1. Tài sản công bao gồm :
 1. Quỹ đất : Tổng quỹ đất của trường :

Khu A : Khu hành chính –Khu học tập- Khu KTX – Nhà đa năng …có diện tích 15.900 m2 .

Khu B : Khu sản xuất cho học sinh : 7.000m2 , cách nhà trường 500m.

 1. Công trình xây dựng do nhà nước và nhân dân PHHS đầu tư bao gồm : Nhà làm việc, phòng học, phòng chức năng, KTX, nhà ăn, nhà bếp, sân TDTT, hồ bơi…và các công trình khác.
 2. Các thiết bị phục vụ cho công tác quản lý và nuôi dạy học sinh như : Máy vi tính, máy chiếu, bàn ghế văn phòng, bàn học, giường, tủ, âm thanh, ánh sáng, các thiết bị dạy học tại phòng bộ môn, lớp học….
 1. Quy chế quản lý và sử dụng :
 1. Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng ( BGH) chịu trách nhiệm quản lý tài sản chung của nhà trường . Trong đó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung, các phó Hiệu trưởng được phân công quản lý như sau :

+ Tài sản là đất đai do Hiệu trưởng trực tiếp quản lý. Đất đai là tài sản của nhà trường, sử dụng vào mục đích dạy học, không cho thuê, mướn, kinh doanh hay sử dụng vào việc khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

+ Tài sản là CSVC, thiết bị do Phó Hiệu trưởng 2 chịu trách nhiệm quản lý bố trí sử dụng. ( Âm thanh, ánh sáng, Hồ bơi, sân TDTT và các vật dụng dùng chung cho hoạt động của nhà trường)

+ Tài sản là thiết bị chuyên môn do Phó Hiệu trưởng 1 ( Chuyên môn) quản lý. Tài sản này bao gồm : Máy vi tính, máy chiếu, thiết bị đồ dùng dạy học tại các phòng bộ môn, lớp học …Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm phân công người quản lý. Theo dõi thực hiện và báo cáo cho Hiệu trưởng theo yêu cầu chung.

 1. Khi được giao quản lý CSVC, thiết bị, người quản lý có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức khai thác có hiệu quả vào trong công tác chuyên môn. Lập báo cáo kết quả sử dụng, hiệu quả khái thác thiết bị, đồng thời tổ chức kiểm kê rà soát số lượng, tình trạng chất lượng có đề xuất về Hiệu trưởng xem xét, bổ sung, sửa chữa để sử dụng có hiệu quả.
 2. Các phòng làm việc , phòng nghiệp vụ như : Văn Thư, Kế Toán, phòng làm việc của lãnh đạo trường và Công Đoàn, Đội, Y tế, Trực, Phòng Bảo vệ được giao cho người có trách nhiệm quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản, thiết bị trang cấp trong phòng.
 3. Đối với bộ phận bảo vệ, không được mang chìa khóa các kho thiết bị, phòng làm việc riêng của lãnh đạo, các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ. Bảo vệ cơ quan chịu trách nhiệm quản lý chung về tài sản, ngăn ngừa kẻ gian đột nhập, và thực hiện một số nội dung quản lý kho vật dụng được giao.
 4. Tuyệt đối không mang tài sản ra khỏi cơ quan khi chưa có phê duyệt cho phép của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng.
 5. Căn cứ thực tế tài sản cần sửa chữa, thay mới các bộ phận lập tờ trình đề nghị lãnh đạo trường xem xét và cho phép thực hiện.

 

CHƯƠNG V : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

Tất cả các thành viên của Trường PT DTNT Bảo Lâm có trách nhiệm thực hiện đúng theo những điều khoản quy định trong quy chế này sau khi đã thảo luận và thống nhất thông qua.

Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01.01.2017. Quy chế này được thuyết minh chi tiết bằng các bản phụ lục kèm theo bao gồm :

* Quy chế được ban hành và thực hiện bởi quyết định số  01/ QĐ- DTNT ngày 01 tháng 01 năm 2017 do Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT Bảo Lâm đã ký.

* Quy chế đánh giá xếp loại CC-VC hàng tháng .

* Dự toán thu chi năm 2017.

* Quy chế hoạt động cơ quan  quy chế đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng.

Hội đồng tư vấn biểu quyết thống nhất 100% các nội dung điều chỉnh trên và các nội dung đã được xây dựng trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017.

          Các thành viên đại diện ký vào biên bản làm cơ sở cho việc thực hiện trong năm 2017. Cuộc họp kế thúc vào lúc 1630' cùng ngày.

 

CHỦ TỌA          BCH CÔNG ĐOÀN                  ĐOÀN THANH NIÊN      THƯ KÝ

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây