PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018

Thứ tư - 13/09/2017 09:00
Năm học 2017 - 2018 đã đến trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm 72 năm CMT8 và Quốc khánh 02/9; Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo . Đồng thời cũng là năm học tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua mà Đảng, Nhà nước và ngành GD đã phát động .

     UBND HUYỆN BẢO LÂM

TRƯỜNG PTDTNT BẢO LÂM

      ======cõd======

CỖNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                    ========cõd========

 

Số:    16/ TĐKT                                              Bảo Lâm,  ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018

 

Năm học 2017 - 2018 đã đến trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm 72 năm CMT8 và Quốc khánh 02/9; Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo .  Đồng thời cũng là năm học tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua mà Đảng, Nhà nước và ngành GD  đã phát động .

dscn1721
 
Với tinh thần như trên, đồng thời nhằm phát huy nhiều hơn nữa những thành tích mà tập thể CBGV - CNV và HS trong nhà trường đã đạt được trong những năm học vừa qua cũng như thực hiện tốt lời dạy của Bác “Thi đua là đoàn kết, thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”. và cũng là để đáp lại sự quan tâm, giúp đỡ và kỳ vọng của UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Bảo Lâm và Phòng GD & ĐT Bảo Lâm đối với việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong năm học này. Thay mặt BTĐ nhà trương tôi xin phát động thi đua năm học 2017-2018 với những nội dung sau:
Một là, đội ngũ CB,GV-NV và học sinh trong nhà trường hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển giáo dục - đào tạo và phát huy và giữ vững danh hiệu  trường chuẩn quốc gia đã đạt được trong năm học 2016-2017 . Trước mắt, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.
dscn1735
 

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ CB,GV-NV và học sinh tích cực học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong giai đoạn mới: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế. Tập trung đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành cho học sinh.

Ba là, quán triệt thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ CB,GV-NV và học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội và các hoạt động đoàn thể; giữ gìn trường lớp sạch đẹp, giữ gìn tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Xây dựng ý thức và thực hiện phong trào tự học tập và tu dưỡng đạo đức, văn minh văn hóa trong ứng xử. Chấp hành tốt trật tự an toàn giao thông.

dscn1739
 

Bốn là, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; đổi mới phương pháp dạy học. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống văn hoá lành mạnh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ; phấn đấu mỗi học sinh là con ngoan, trò giỏi, là những Cháu ngoan Bác Hồ, gương mẫu về đạo đức, lối sống.

Năm là, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, gắn với đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học. Tăng cường công tác bảo quản và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào việc quản lý và giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy. Tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm rèn luyện cho các em kỹ năng tự học, sáng tạo, phát triển tư duy của học sinh. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng .

   Kính thưa toàn thể các quý vị!

Năm học 2017 - 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành GD nói chung và  trường  PTDTNT Bảo Lâm nói riêng. Với tinh thần “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tích cự thi đua Dạy tốt - Học Tốt” thay mặt  cho Hội đồng thi đua nhà trường tôi kêu gọi toàn thể CB, GV, nhân viên trong trường hãy nỗ lực phấn đấu với tinh thần chủ động sáng tạo, tiếp tục phát huy kết qủa đạt được năm 2016 - 2017 đoàn kết khắc phục khó khăn thực hiện tốt các chỉ tiêu do nhà trường đề ra trong năm học 2017 - 2018.

Một lần nữa, xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quí cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV, các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc năm học 2017 - 2018 thành công tốt đẹp.

Xin chân trọng cám ơn !

Với tinh thần như trên, đồng thời nhằm phát huy nhiều hơn nữa những thành tích mà tập thể CBGV - CNV và HS trong nhà trường đã đạt được trong những năm học vừa qua cũng như thực hiện tốt lời dạy của Bác “Thi đua là đoàn kết, thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”. và cũng là để đáp lại sự quan tâm, giúp đỡ và kỳ vọng của UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Bảo Lâm và Phòng GD & ĐT Bảo Lâm đối với việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong năm học này. Thay mặt BTĐ nhà trương tôi xin phát động thi đua năm học 2017-2018 với những nội dung sau:

Một là, đội ngũ CB,GV-NV và học sinh trong nhà trường hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển giáo dục - đào tạo và phát huy và giữ vững danh hiệu  trường chuẩn quốc gia đã đạt được trong năm học 2016-2017 . Trước mắt, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ CB,GV-NV và học sinh tích cực học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong giai đoạn mới: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế. Tập trung đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành cho học sinh.

Ba là, quán triệt thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ CB,GV-NV và học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội và các hoạt động đoàn thể; giữ gìn trường lớp sạch đẹp, giữ gìn tài sản, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Xây dựng ý thức và thực hiện phong trào tự học tập và tu dưỡng đạo đức, văn minh văn hóa trong ứng xử. Chấp hành tốt trật tự an toàn giao thông.

Bốn là, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; đổi mới phương pháp dạy học. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống văn hoá lành mạnh, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ; phấn đấu mỗi học sinh là con ngoan, trò giỏi, là những Cháu ngoan Bác Hồ, gương mẫu về đạo đức, lối sống.

Năm là, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, gắn với đổi mới công tác quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học. Tăng cường công tác bảo quản và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào việc quản lý và giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy. Tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm rèn luyện cho các em kỹ năng tự học, sáng tạo, phát triển tư duy của học sinh. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng .

dscn1741
 

Năm học 2017 - 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành GD nói chung và  trường  PTDTNT Bảo Lâm nói riêng. Với tinh thần “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tích cự thi đua Dạy tốt - Học Tốt” thay mặt  cho Hội đồng thi đua nhà trường tôi kêu gọi toàn thể CB, GV, nhân viên trong trường hãy nỗ lực phấn đấu với tinh thần chủ động sáng tạo, tiếp tục phát huy kết qủa đạt được năm 2016 - 2017 đoàn kết khắc phục khó khăn thực hiện tốt các chỉ tiêu do nhà trường đề ra trong năm học 2017 - 2018.

Một lần nữa, xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quí cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV, các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc năm học 2017 - 2018 thành công tốt đẹp.

Xin chân trọng cám ơn !

dscn1760

dscn1768
 
dscn1772
 
 
dscn1822

dscn1836
 
dscn1851
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây