KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 11 .2016

Chủ nhật - 04/06/2017 15:13
Đã tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống Phụ nữ Việt nam 20.10 với ý nghĩa giáo dục nhân quyền, vì sự tiến bộ của Phụ nữ, tổ chức hoạt động giao lưu phát huy tài năng phụ nữ qua hội thi lên hoan tiếng hát phụ nữ trong cơ quan.
 
 
             Sở GD-ĐT Lâm Đồng           
Trường PT DTNT Bảo Lâm
              
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
 Bảo Lâm, ngày 1 tháng 11 năm 2016.
 
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 11 .2016
Chủ đề : CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2016
 
Phần I
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10.2016.
I.                   Ưu điểm :
+ Đã tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống Phụ nữ Việt nam 20.10 với ý nghĩa giáo dục nhân quyền, vì sự tiến bộ của Phụ nữ, tổ chức hoạt động giao lưu phát huy tài năng phụ nữ qua hội thi lên hoan tiếng hát phụ nữ trong cơ quan.
+ Củng cố nề nếp làm việc trong cơ quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác các bộ phận, tăng cường chất lượng chuyên môn.
+ Hoàn chỉnh hồ sơ quản lý trình hội đồng thẩm định công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1.
Tổ trưởng CM-NV tổ chức kiểm tra hồ sơ CM, thực hiện tốt về các nội dung nề nếp, quy chế, quy chế thi đua; phối hợp Tổ Công đoàn xây dựng kỷ cương, dân chủ và trách nhiệm.
+ Tổ chức thành công  Đại hội Liên Đội và các Chi Đội.
+ Tham gia học tập mô hình trường học mới ở THCS Quang Trung, Lộc An. Sau thời gian áp dụng, không khí học tập có tiến bộ. Phát huy trí lực học sinh tốt hơn nhất là việc học sinh có hứng thú học tập tốt hơn.
+ Tổ chức cho Chi đội Đai hội, trong đó chú ý xây dựng mô hình học nhóm, đôi bạn, đẩy mạnh việc tự học, tự nghiên cứu.
+ Xây dựng phong trào thi đua giữa các nhóm, tuyên dương khen thưởng khích lệ, động viên phong trào.
1.     Giáo dục nội trú :
+ Đã sắp xếp, tăng cường trách nhiệm quản lý khu vực cho học sinh, củng cố nề nếp sinh hoạt..
+ Hàng tuần tổ chức họp thi đua tối thứ 7, + Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, điều chỉnh quy trình lưu mẫu thức ăn hàng ngày của bếp ăn tập thể.
2.     Lao động vệ sinh trường, lớp-KTX và môi trường :
Ban lao động và GVCN tổ chức cho hs trang trí lớp học theo hướng dẫn thống nhất ( Khẩu hiệu, cờ TQ, Ảnh Bác Hồ, sơ đồ lớp, thông tin hàng ngày, Bảng truyền thống…Hướng dẫn học sinh lao động trồng rau đúng kỹ thuật,
3. Công tác phối hợp :
+ Công Đoàn : Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của GV-CNV, tổ chức kỷ niệm 20.10 thiết thực, bổ ich, nhẹ nhàng. Ví dụ : Thi “phụ nữ tài năng”, “ khéo tay”, “duyên dáng”, “ Hát hay”….

 
1
 
2

+ Xây dựng nguồn quỹ tham quan, du lịch, hỗ trợ gia đình CB-GV khó khăn, ốm đau mỗi tháng 200.000 đồng….
+ Hội CMHS : Tổ chức giám sát công tác nuôi dạy học sinh, giám sát thi công xây dựng, tăng cường CSVC…
+ Đoàn Thanh niên : Tổ chức Đại hội Chi Đoàn, đỡ đầu sinh hoạt thanh thiếu niên theo KH của Huyện Đoàn,
4.     Công tác tài chính -CSVC:
+ Cân đối ngân sách cuối năm, đảm bảo chi đủ cho lương và các chế độ khác của người lao động.
+ Triển khai xây dựng mái che mưa cho học sinh, may rèm che nắng cho lớp và phòng bộ môn.
+ Hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán hàng tháng đảm bảo chế độ cho người lao động.
Khuyết điểm :
 Chưa xây dựng kế hoạch sinh hoạt hàng tuần vào chủ nhật ( Lương-Thu- Huy- Cường-Kim Hoa)
+ Công tác trực đêm của GV chưa tốt, có GV bỏ trực không lý do.
+ Việc tự học của học sinh chưa tự giác. Các em còn ham chơi, trốn học chơi Game, chưa có động cơ học tập đúng đắn.
 
 
Phần II
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11.2016
 
A.   Mục đích yêu cầu :
- Nâng cao nhận thức chính trị thông qua việc học tập chỉ thị 05/CT-BCT về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Mỗi CB-GV luôn có ý thức trách nhiệm trong từng vị trí công việc.
- Tăng cường giáo dục truyền thống “ Tôn sư, trọng đạo”, tích cực tham gia tốt các phong trào thi đua của nhà trường.
- Xây dựng mội trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. Tăng cường đoàn kết, củng cố kỷ cương, kỷ luật cơ quan.
- Thực hiện tốt đợt kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia ngày 2.11.2016.
B.    Nội dung cụ thể :
1.     Tổ chức :
Tiếp tục tổ chức lấy phiếu tín nhiệm , bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Chuyên môn theo quy trình.
Nâng lương theo niên hạn và nâng lương sớm cho một số đối tượng theo hướng dẫn.
2. Công tác chuyên môn :
- Triển khai các chuyên đề bộ môn theo kế hoạch. Lưu trữ hồ sơ chuyên đề.
- Dự giờ và chuẩn bị mở hội thảo dạy học theo mô hình THM.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình kế hoạch dạy học. Bám sát PPCT tinh giản, mạnh dạn thay đội PP học và dạy theo hướng tích cực phát huy năng lực học sinh theo mô hình THM.
- Thao gỉang chào mừng 20.11.
- Tổ chức các hoạt hoạt động thi đua học tốt trong các lớp, phong trào báo tường, văn nghệ thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân ngày lễ lớn.
3. Công tác chủ nhiệm :
- Xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh tham gia các phong trào thi đua,
- Báo cáo kết quả công tác chủ nhiệm hàng tháng cho HT. Chú ý các biện pháp tư vấn tâm lý, giáo dục tinh thần tự học trong học sinh
4. Công tác giáo dục học sinh DTNT :
- Tổ chức sơ kết phong trào thi đua xây dựng KTX lành mạnh văn minh,
- Xây dựng kế hoạch sinh hoạt cho học sinh tối thứ 7 và ngày chủ nhật,
- Triển khai mô hình trồng rau sạch, hướng dẫn trồng và chăm sóc cho học sinh, lấy mô hình GD KNS trong kế hoạch lđsx hàng ngày.
- Tổ quản sinh cùng với Nhóm TDTT, TPT xây dựng kế hoạch Văn Nghệ- Báo tường- Thể thao, thi viết chữ đẹp toàn trường. ( Thầy Lâm phụ trách)
5. Công tác kiểm tra nội bộ :
- Thanh tra chuyên môn giáo viên các tổ theo kế hoạch,
- Phối hợp với ban thanh tra nhân dân kiểm tra bếp ăn tập thể. Điều chỉnh vệ sinh môi trường phù hợp với việc xây dựng nếp sống văn minh.
6. Công tác phối hợp :
+ Với Công Đoàn : Tổ chức các hoạt động chuyên môn, thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20.11. Tổ chức sơ kết thi đua đợt 1 trong học sinh và GV- NLĐ. Lập hồ sơ khen thưởng nhằm phát huy những nổ lực của học sinh và GV-NLĐ.
+ Với Đoàn Thanh niên : Tổ chức các hoạt động giáo dục thanh thiếu niên về truyền thông “ Tôn sư trọng đạo”, tích cực hưởng ứng cuộc vận động học tập phổ biến Pháp luật, xây dựng kỷ cương luật pháp trong nhà trường.
+ Với Hội Cha mẹ học sinh : Giám sát việc thực hiện công tác xã hội hóa, tăng cường CSVC phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt của học sinh. Tiếp tục bổ sung một số nội dung trang cấp cho học sinh do CMHS ủng hộ ( Tủ lớp, kệ sách trong KTX.)
+ Tổ chức cuộc vận động nhân đạo ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt theo chỉ đạo của Ngành và địa phương. Tiếp tục xây dựng quỹ khuyến học động viên phong trào học tập suốt đời.
7. Công tác tài chính- CSVC:
+ Thanh lý tài sản, bán đấu giá xe máy theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Lâm đồng, bảo đảm công khai dân chủ. Tạo sự đồng thuận cao.
+ Cân đối ngân sách, đảm bảo chi tiêu phù hợp với tình hình nhiệm vụ nhà trường.
+ Sữa chữa các hạng mục xuống cấp ( Nước, nhà vệ sinh và các thiết bị khác) phục vụ cho nhu cầu công tác và nuôi dưỡng học sinh.
+ Bổ sung việc xây dựng phòng truyền thống nhà trường.
+ Tăng cường công tác xây dựng khuôn viên, trồng cây xanh, hoa trong sân trường, lớp học.
+ Trang bị dép cho học sinh các lớp nhằm bảo đảm vệ sinh, giữ sức khỏe cho các em trong lớp học.
C.   Tổ chức thực hiện :
+ Các tổ chuyên môn, quản sinh, HCVP căn cứ nội dung kế hoạch, triển khai về Tổ xây dựng kế hoạch thực hiện.
+ GV –CB-CNV căn cứ nhiệm vụ được giao, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung trên.
 
                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
+ CBCNV.(Gửi qua mail cá nhân.)
+ Lưu.
 
 
                                                                                           NGUYỄN RY
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây