KẾ HOẠCH CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP

Chủ nhật - 04/06/2017 14:54
Thực hiện Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (Thông tư 08);
Thực hiện Công văn số 3579/SGDĐT- TTr ngày 12/11/2015 của Sở giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2015;
Trường Phổ thông DTNT Bảo Lâm xây dựng kế hoạch thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 như sau:
Tên đơn vị, tổ chức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   91 /KH –KKTS-DTNT          
         
               Bảo Lâm, ngày 12    tháng 11 năm 2015.
KẾ HOẠCH 
V/v công khai bản kê khai tài sản thu nhập
Thực hiện Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP  ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (Thông tư 08);
 Thực hiện Công văn số  3579/SGDĐT- TTr  ngày  12/11/2015 của Sở giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2015;
   Trường Phổ thông DTNT Bảo Lâm xây dựng kế hoạch thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan, đơn vị có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó, phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.
2. Yêu cầu:
Tổ chức công khai và quy định phạm vi công khai phải đảm bảo theo quy định tại Điều 7,  Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Thông tư 08
II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG CÔNG KHAI:
1. Hình thức công khai: 
Niêm yết tại cơ quan 30 ngày.
2. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản:
+ Nguyễn Ry – Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng.
+ Phạm Trường Lâm – Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng.
+ Nguyễn Thị Tài – Phó Hiệu trưởng.
+ Ông Nguyễn Văn Môn, kế toán nhà trường.
Mỗi người làm hai bản nộp cho tổ chức.Sau khi kiểm dò, tổ chức lưu 01 bản chính, cá nhân lưu 01 bản ( bản sao).
3 . Phân công nhiệm vụ:
- Tổng hợp Bản kê khai và sao Bản kê khai:
            1. Ông Nguyễn Ry , Hiệu trưởng tiếp nhận bản kê khai, kiểm tra, xác nhận và có ý kiến bổ sung hoặc yêu cầu kê khai lại ( nếu cần thiết), ký vào các trang xác nhận.
            2. Bà Phùng Thị Hồng Phúc- Chủ tịch Công Đoàn – nhận bản kê khai của ông Nguyễn Ry- Hiệu trưởng, kiểm tra thông tin và ký xác nhận các trang.
            3. Sau khi kiểm dò thông tin, các bản kê khai công bố cho toàn thể cơ quan được biết và có ý kiến phản hồi.
- Nhận thông tin phản hồi:
Ban tiếp nhận thông tin phản hồi là :
1.      Nguyễn Ry – Hiệu Trưởng nhà trường.
2.      Bà Phùng Thị Hồng Phúc – Chủ tịch Công Đoàn.
3.      Ông Đặng Bá Cường – Phó chủ tịch Công Đoàn.
4.      Ông Phan Ngọc Toàn – TB Thanh tra nhân nhân.
- Bảo quản danh sách và các Bản kê khai:
            Văn thư – Bà Phan Thị Thắm - tiếp nhận bản kê khai và treo lên  bản công khai của nhà trường theo quy định. Hết thời hạn công khai, nếu không có ý kiến phản hồi, Văn thư thu hồi và lưu hồ sơ viên chức.
4. Vị trí công khai:
            Bản kê khai tài sản cá nhân năm 2015 sẽ treo tại bảng công khai của nhà trường, đúng vào vị trí đã được quy định chung.
5. Thời gian công khai:
            Bản kê khai tài sản cá nhân được niêm yết công khai 30 ngày, thực hiện kể từ ngày 16/11/2015.
6.      Biện pháp thực hiện:
Kế hoạch này gửi cho các tổ chức trong nhà trường, gồm Công Đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ Hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ và thông báo rộng rãi trên bảng kế hoạch công tác hàng tuần và treo tại bảng công khai, đăng lên Website nhà trường kèm văn bản hướng dẫn của Thanh tra sở GD-ĐT số 3579/SGD-ĐT-TTr ngày 12/11/2015 để CB-CNV-GV theo dõi.
 
 
Nơi nhận:
- Thanh tra Sở GD&ĐT;
- Huyện ủy Bảo Lâm
- Lưu: VT.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
 
 
Nguyễn Ry
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây