HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG PT DTNT BẢO LÂM

Chủ nhật - 04/06/2017 14:43
Chấp hành chỉ đạo của Hội Khuyến học Huyện Bảo Lâm về việc tổ chức Đại hội Hội khuyến học cơ sở tiến tới Đại Hội Hội Khuyến học Huyện Bảo Lâm lần thứ II- 2015-2020, Hội khuyến học Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bảo Lâm xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015, và đề ra phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ lần thứ II, 2015-2020 như sau :
    SỞ GD – ĐT LÂM ĐỒNG                                 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PT DTNT BẢO LÂM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
    Số:   01/  BC/HKH-Tr-DTNT                                   Bảo Lâm, ngày 12   tháng 10  năm 2015.


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI KHUYẾN HỌC NHIỆM KỲ 2011-2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI NHIỆM KỲ 2015-2020 CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG PT DTNT BẢO LÂM.
 
Chấp hành chỉ đạo của Hội Khuyến học Huyện Bảo Lâm về việc tổ chức Đại hội Hội khuyến học cơ sở tiến tới Đại Hội Hội Khuyến học Huyện Bảo Lâm  lần thứ II- 2015-2020, Hội khuyến học Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bảo Lâm xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015, và đề ra phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ lần thứ II, 2015-2020 như sau :
       
Phần thứ nhất: 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2011- 2015.
 
            I. Về tổ chức :
Hội Khuyến học trường PT DTNT Bảo Lâm được thành lập số : 08/ QĐ-HKH ngày 17/3/2011 do Hội Khuyến học Huyện Bảo Lâm phê chuẩn. Hội KH Bảo lâm gồm 15 thành viên. Sau khi đại hội, BCH đã họp, tổ chức phân công công tác cho các thành viên hoạt động. Hội khuyến học trường PT DTNT Bảo Lâm có 36 hội viên là CB-GV-CNV của nhà trường.
II.               Vềcông tác thông tin tuyên truyền:
            Nhiệm kỳ vừa qua, Hội khuyến học nhà trường tổ chức các hoạt động như: tuyên truyền điều lệ Hội, phổ biến các chủ trương của Đảng và nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
Toàn thể thầy cô giáo và CBCNV nhà trường có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, vai trò vị trí của tổ chức Hội khuyến học. Hội khuyến học là tổ chức quần chúng luôn phấn đấu vì mục tiêu khuyến khích hỗ trợ phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp của mọi người trong nhà trường và ngoài xã hội, góp sức phấn đấu cho sự công bằng xã hội về quyền lợi học tập của mọi người, mọi vùng trong huyện, chú ý những người nghèo không có điều kiện học tập những người có năng khiếu học tập nhưng hạn chế về khả năng tinh thần và vật chất.
            Hội cổ vũ và trân trọng người thầy và chăm sóc người thầy trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, động viên khuyến khích người thầy, phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn – nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, tích cực tham gia tư vấn về vấn đề phát triển giáo dục trong và ngoài nhà trường, sẵn sàng đóng góp sức mình trong sự nghiệp phát triển giáo dục.
            III. Tình hình hoạt động:
1.                  Hàng năm, Hội Khuyến học nhà trường luôn vận động học sinh, giáo viên đóng góp công sức nhằm giáo dục học sinh, nhất là học sinh vùng đồng bào dân tộc có nhiều khó khăn phấn đấu vươn lên trong học tập và thành đạt và trở thành cán bộ lãnh đạo địa phương, cán bộ chuyên môn, khoa học có trình độ đại học như : Ka Hiền, Ka Tô thị Dung, Trịnh Bích Thảo, Ka Thủy, Mông Thị Diệp, K’ Vít, K’ Nam… (Tổng cộng có trên 113 em tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng và đại học).
Đối với học sinh DTNT, thầy cô giáo tận tình dạy dỗ, thương yêu và tận tụy. Chính vì sự thân thiện đó đã giúp các em vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kết quả giáo dục luôn đạt 98% lên lớp thẳng, trong đó có trên 50%  là học sinh Khá và Giỏi. Tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm đều đạt 100% .
            Thầy cô giáo trong Hội thường xuyên động viên con em mình, con cháu CBCNV –GV nổ lực học tập chăm ngoan có chí phấn đấu vươn lên. Nhà trường phối hợp với cơ quan, đoàn thể, trong và ngoài nhà trường tích cực góp sức chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của trường – tiêu biểu là tập đoàn TKV – BQL Dự án – Công ty khai thác Nhôm Lâm Đồng, Công ty Lâm Nghiệp Bảo Lâm các chi đoàn thanh niên như: UBND Huyện, Lâm nghiệp Lộc Bắc… thiết lập mối quan hệ hổ trợ, động viên các em học sinh DT nỗ lực vươn lên trong học tập. Đến nay trường  PT DTNT Bảo Lâm trở thành nơi mơ ước của nhiều học sinh DTTS trong huyện nhà, là địa chỉ giáo dục dân tộc tin cậy của cấp ủy và nhân dân.
            2. Chăm lo xây dựng đội ngũ:
            Việc chăm lo phát triển đội ngũ là việc làm thường xuyên của trường, trường luôn tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, ngoài tỷ lệ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 14/18 giáo viên (đạt trên 77%). Nhiều thầy cô ra sức học tập, hầu hết đã đã tốt nghiệp đại học sư phạm chuyên ngành, thầy cô giáo đều có trình độ tin học trình độ A và B, 100% giáo viên sử dụng thành thạo các phương tiện và công cụ hỗ trợ dạy học phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và quản lý.
            Ngoài ra, trường phối hợp với Công đoàn, Chi đoàn thanh niên chăm lo tốt tinh thần và vật chất cho giáo viên, quan tâm đến hoàn cảnh đặc thù cá nhân, thường xuyên hỗ trợ thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt với hình thức tương trợ “ mọi người vì mình, mình vì mọi người” thầy cô  giáo sống hòa đồng, thân thiện, đoàn kết giúp đỡ thật tình, thật lòng.
            Hàng năm, trường tổ chức trao phần thưởng cho các cháu là con em CB-CNV có thành tích học tập tốt, tôn vinh thầy cô giáo mẫu mực, tạo điều kiện cho thầy cô giáo tham quan nhiều nơi nhằm học tập nâng cao hiểu biết phục vụ cho công tác chuyên môn.
2.      Về công tác vận động tài chính hoạt động Hội :
+ Quỹ hội chủ yếu thu từ đóng góp của hội viên nhà trường , tổng nguồn thu trong 5 năm là 13 triệu đồng.
+ Tổng chi : Thưởng cho hoạt động phong trào học tập.
Đánh giá chung :
1.      Ưu điểm :
Hội KH nhà trường luôn quan tâm đến công tác khuyến khích học tập và sáng tạo trong học sinh và giáo viên- CNV, xây dựng gia đình hiếu học chăm lo cho con cháu học tập và có cuộc sống gia đình hạnh phúc, không vi phạm chủ trương chính sách của nhà nước. CB-GV-CNV gương mẫu, tich cực tham gia tốt công tác khuyến học, khuyến tài trong đơn vị cơ quan.
Bản thân các nhà giáo cũng tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đến nay tổng số giáo viên đạt trình độ ĐHSP 14/18 đạt 77.8%, tông số CBGV 21/25 đạt 84%. Hơn 22 lượt GV giỏi cấp Huyện.
Hàng năm, Hội khuyến học tổ chức khen thưởng giáo viên và con cháu nhà giáo- CNV có thành tích cao trong học tập, góp phần thúc đẩy phong trào học trong đơn vị cơ quan.
2.      Tồn tại - khuyết điểm :
Hoạt động của Hội chưa thường xuyên và có tính phong trào. Hội chưa huy đồng tốt nguồn quỹ cho hoạt động Hội, Các hình thức hoạt động chưa chặt chẽ và phong phú. Chưa xây dựng quy chế chặt chẽ trong khen thưởng và thi đua.
Phần II.
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NHIỆM KỲ 2015-2020.
            Căn cứ Nghị quyết của Hội Khuyến học Huyện Bảo Lâm, và kế hoạch và chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn  2015-2020, Hội khuyến học Bảo Lâm tiếp tục phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ cơ bản đến năm 2020 như sau:
            I. Phương hướng nhiệm vụ chung:
            1. Tập trung tổ chức thành công Đại hội khuyến học cấp trường nhiệm kỳ 2015-2020 bầu ra BCH nhiệm kỳ II, có tâm huyết nhiệt tình đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo, nhằm tạo nguồn cán bộ là người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên cơ sở phát triển qui mô giáo dục các trường PT DTNT.
            2. Tiếp tục xây dựng, mở rộng qui mô hoạt động Hội trên các lĩnh vực khoa học, khuyến tài, xây dựng hoạt động hội trưởng thành phong trào quần chúng sâu rộng phát triển tốt mô hình xã hội hóa giáo dục trong nhà trường. Phát triển vai trò của Hội viên, BCH Hội trong việc đóng góp xây dựng mục tiêu chung là xây dựng xã hội học tập thiết thực.
            II. Nhiệm vụ và yêu cầu cơ bản của Hội khuyến học trường PTDTNT Bảo Lâm:
            * Tổ chức BCH Hội trên cơ sở phân công phân nhiệm cụ thể cho các thành viên phấn đấu xây dựng Hội khuyến học trường PT DTNT đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, có phong trào nổi bật, thiết thực.
            2. Nội dung cụ thể:
            2.1 Phối hợp tốt với Trường PT DTNT Bảo Lâm thực hiện tốt kế hoạch giáo dục:
            * Duy trì tốt sĩ số học tập 98% trở lên, củng cố chất lượng giáo dục, phấn đấu xây dựng phong trào học tập có chất lượng cao. Hàng năm đều có học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, và học sinh giỏi cấp tỉnh các bộ môn văn hóa.
            * Xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh và đạt chuẩn thực tế về nghề nghiệp, về kỹ năng, nghiệp vụ; có trình độ tay nghề khá giỏi, thường xuyên học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Phát huy tài năng dạy học của giáo viên.
            * Xây dựng nguồn quỹ khuyến học tại trường hàng năm ít nhất là 6 triệu đồng        * Xây dựng trường PTDTNT đạt chuẩn quốc gia năm 2015 với cơ sở vật chất khang trang hiện đại và thân thiện.
            2.2. Công tác khuyến học nhà trường:
            * Quan tâm xây dựng gia đình hiếu học theo chuẩn qui định trong nhà trường và trong gia đình học sinh DTNT .
            Chuẩn gia đình hiếu học: cho con đi học đúng độ tuổi, chăm sóc tốt sức khỏe con cái, phối hợp tốt công tác giáo dục cùng nhà trường, không ai vi phạm luật pháp, các thành viên có khả năng học tập nâng cao nhận thức , tham gia tốt công tác khuyến học tại trường và địa phương.
            * Hội khuyến học trong nhà trường do tổ trưởng làm chi hội trưởng, có kế hoạch chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất cho con cháu học tập và học có kết quả tốt, chi hội khuyến học nhà trường có kế hoạch tham mưu  với nhà trường xây dựng phong trào học tập trong cơ quan, đơn vị mình và tổ chức của mình.
            3. Công tác xây dựng quỹ khuyến học:
            - Hội viên trích lương ít nhất 150.000đồng/năm góp vào quỹ khuyến học.
            - Vận động các nhà hảo tâm và Hội CMHS tài trợ nguồn quỹ khuyến học.
            - Mở sổ khuyến học cho mọi người ghi tên các nguồn tài trợ (đối tượng trong và ngoài nhà trường)
            - Tích cực vận động cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện và các huyện, các tỉnh đóng góp hỗ trợ quỹ khuyến học cho trường PT DTNT .
            4. Khen thưởng :
            Căn cứ quy chế hoạt động Hội khuyến học của nhà trường. Hna2g năm vào tháng 5, kết thúc năm học, Hội sẽ bình chọn và khen thưởng :
            * Hội viên có thành tích xuất sắc và tiêu biểu trong hoạt động Hội do BCH giới thiệu và bầu  chọn .
            - Khen thưởng gia đình hiếu học trong trường kể cả trong Hội CMHS.
            - Khen thưởng cá nhân học sinh nghèo vượt khó.
            - Khen thưởng CB-GV-CNV có thành tích xuất sắc trong học tập và trong giảng dạy, công tác .
            - Khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và đỗ vào các trường Đại học công lập.
            BCH Hội khuyến học xây dựng quy chế khen thưởng chặt chẽ để thực hiện.
            5. Công tác tuyên truyền – bồi dưỡng hội viên:
            - Hội chú trọng cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, tư liệu, báo chí có liên quan đến nhiệm vụ khuyến học cho các chi Hội và hội viên nhất là các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học.
            + Ban chấp hành Hội luôn bám sát các hoạt động phong trào, kịp thời chỉ đạo khuyến khích động viên hoạt động khuyến học trong và ngoài nhà trường.
            + Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, tham quan học tập các mô hình tiên tiến trong lĩnh vực khuyến học áp dụng cho đơn vị, tổ chức mình.
            Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động hội và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ hoạt động của Hội khuyến học trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bảo Lâm nhiệm kỳ 2015-20120, nội dung đã thông qua Đại hội ngày 12/10/2015 và được 100% hội viên thông nhất, biểu quyết thông qua.
Kế hoạch  này là cơ sở để BCH hàng năm căn cứ để xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.
                                                                                                                       
 
      TM. BCH HỘI .
Nơi nhận :                                                                                                    CHỦ TỊCH
+ BCH Hội Khuyến học Huyện Bảo Lâm.                                                
+ Các thành viên BCH hội của trường DTNT Bảo lâm.
+ Lưu VP Hội KH trường.                                                                                             
 
                                                                                                                        NGUYỄN RY 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây