Trường PT DTNT THCS Bảo Lâm

https://dtntbaolam.edu.vn


KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH – CHUYÊN ĐỀ Năm học 2021 – 2022

KẾ HOẠCH  SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH – CHUYÊN ĐỀ  Năm học 2021 – 2022

KẾ HOẠCH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH – CHUYÊN ĐỀ

 Năm học 2021 – 2022

UBND HUYỆN BẢO LÂM

TRƯỜNG DTNT BẢO LÂM

Số: 97/KH-DTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảo Lâm, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH – CHUYÊN ĐỀ

 Năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ vào Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Công văn 263/PGDĐT ngày 07/9/2021 của Phòng GDĐT Bảo Lâm về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm hoc 2020 – 2021;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của nhà trường năm học 2021-2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Trường PTDTNT THCS Bảo Lâm xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo NCBH – chuyên đề năm học 2021 – 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

A. MỤC TIÊU CHUNG:

1. Đảm bảo cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh, đặc biệt những học sinh khó khăn về học tập.

2. Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ khi dự giờ.

3. Nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

4. Góp phần làm thay đổi văn hóa ứng sử trong nhà trường: Cải thiện mối quan hệ giữa lãnh đạo nhà trường với giáo viên; giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, CBQL/giáo viên/học sinh với các nhân viên trong nhà trường; giữa học sinh với học sinh. Tạo môi trường làm việc, dạy học và dân chủ, cải thiện cho tất cả mọi người.

B.  MỤC TIÊU CỤ THỂ:

I. SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NCBH:

1. Mỗi tổ chuyên môn thực hiện: 01 lần SHCM theo nghiên cứu bài học/ 01 bộ môn/ 01 giáo viên. 100 % giáo viên nhận thức đầy đủ về SHCM theo nghiên cứu bài học. Cụ thể:

- SHCM theo nghiên cứu bài học là một trong các nội dung đổi mới SHCM. Tiết dạy là kết quả của cả tổ chuyên môn. Các bước đổi mới SHCM theo nghiên cứu bài học:

          + Chuẩn bị bài dạy nghiên cứu.

          + Tiến hành dạy minh họa và dự giờ.

          + Suy ngẫm và thảo luận bài học.

          + Rút kinh nghiệm và vận dụng vào các bài giảng sau.

- Cách quan sát của GV đi dự giờ: Giáo viên chọn cho mình chỗ ngồi dự giờ phù hợp, tốt nhất là ngồi hai bên để tiện quan sát học sinh. Người dự có thể mang theo máy ghi hình, quay phim chụp ảnh học sinh. Đặc biệt chú ý đến khả năng lĩnh hội, quan sát hành vi học tập của học sinh trong giờ học.

- Lấy hành vi học tập của học sinh làm trung tâm thảo luận. Chú ý trả lời hệ thống câu hỏi:

          HS học như thế nào?

          Lớp dạy đang gặp khó khăn gì?

          Nội dung và PP giảng dạy có phù hợp và gây hứng thú cho HS không?

          Kết quả cuối cùng có được cải thiện hay không?

          Nếu cần điều chỉnh thì điều chỉnh gì và điều chỉnh như thế nào?...

- Không có một mẫu giáo án nào là chuẩn nhất, chỉ có giáo án phù hợp với khả năng của học sinh trong từng lớp.

- SHCM theo nghiên cứu bài học không tập trung vào đánh giá giờ học, xếp loại giờ dạy như trước đây mà hướng đến khuyến khích giáo viên tìm ra nguyên nhân tại sao học sinh chưa đạt kết quả như mong muốn và kịp thời có biện pháp khắc phục.

- Không chỉ tạo cơ hội cho mọi cá thể được tham gia vào quá trình học tập mà cách làm này còn giúp giáo viên chủ động điều chỉnh cách dạy “hợp gu” với đối tượng học sinh lớp mình, trường mình hơn.

- Giáo viên có quyền và mạnh dạn điều chỉnh mục tiêu, nội dung và thời lượng bài học sao cho sát với thực tế.

- Nên tìm ra giáo án phù hợp với đối tượng học sinh, đừng hướng đến những cái cao siêu trong khi khả năng lĩnh hội của học sinh còn hạn chế.

2. Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên: Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học, nhằm giúp cho giáo viên nắm được cách thức tiến hành, phân tích nguyên nhân, kết quả sau tiết dạy. Đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, tiết dạy không mắc phải những sai lầm, hạn chế (có những sai lầm không thể sửa chữa được). Giúp giáo viên chủ động điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng HS.

        3. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện:

        3.1. Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên trong giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

+ Chỉ tiêu: 100% GV trong tổ nắm được yêu cầu đổi mới SHCM theo nghiên cứu bài học. Tham gia thảo luận, thực hành.

+ Biện pháp:

- GV trong tổ cùng thiết kế bài giảng khoa học, bám sát Chuẩn KTKN, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; thiết kế câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm bài giảng, tránh nặng nề, quá tải.

- Tích cực tham khảo các tài liệu phục vụ cho giảng dạy.

- Sau dự giờ phải tổ chức góp ý, rút kinh nghiệm nghiêm túc để vận dụng vào những chuyên đề sau.

- Lấy hành vi học tập của học sinh làm trung tâm thảo luận.

 3.2. Giáo viên nắm được cách thức tiến hành, tham gia phân tích nguyên nhân, kết quả để rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân

+ Chỉ tiêu: 100% GV trong tổ nắm được cách tiến hành SHCM theo nghiên cứu bài học. Tham gia thảo luận, phân tích được nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm.

+ Biện pháp:

Thảo luận trong tổ về cách thức tiến hành:

+ Chuẩn bị bài dạy nghiên cứu.

+ Tiến hành dạy minh họa và dự giờ.

+ Suy ngẫm và thảo luận bài học.

+ Rút kinh nghiệm và vận dụng vào các bài giảng sau.

- Gv chọn cho mình chỗ ngồi dự giờ phù hợp, tốt nhất là ngồi hai bên để tiện quan sát học sinh.

- GV có thể ghi hình, quay phim, chụp ảnh hoạt động lớp.

- Đặc biệt chú ý đến khả năng lĩnh hội, quan sát hành vi học tập của học sinh trong giờ học.

 3.3. Giáo viên chủ động điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh.

+ Chỉ tiêu: 100% GV sau khi tham gia SHCM theo NCBH tự điều chỉnh phương pháp giảng dạy.

+ Biện pháp:

- Bàn bạc thảo luận mọi hoạt động giảng dạy GV và học tập của HS, từ đó phát hiện những khó khăn mà các em gặp phải để có cách tháo gỡ kịp thời. Quan sát xem các em học tập như thế nào, có hứng thú và đạt kết quả cao hay không?

- Suy nghĩ của cả nhóm là bằng mọi cách phải tìm ra được nguyên nhân vì sao HS chưa tích cực tham gia vào hoạt động học và học chưa đạt kết quả như ý muốn…

- Trên cơ sở đó cùng đưa ra biện pháp hữu hiệu có thể chỉnh sửa cách dạy, thêm (bớt) nội dung cho phù hợp với từng con người riêng lẻ, rút ra kinh nghiệm cho quá trình giảng dạy.

 4. Xây dựng khối đoàn kết trong tổ chuyên môn

+ Chỉ tiêu: 100 % GV có ý thức nâng cao môi trường thân thiện, đoàn kết trong tổ.

+ Biện pháp:

- Không tập trung vào việc đánh giá giờ học, xếp loại giáo viên.

- Mọi thành viên trong tổ được bàn bạc thảo luận mọi hoạt động giảng dạy GV và học tập của HS, đưa ý kiến nhận xét, đánh giá công khai, khách quan trung thực và đi đến kết luận chung.

5. Cách thức tiến hành và hồ sơ:

5.1. Cách thức tiến hành SHCM theo nghiên cứu bài học:

1.1. Bước 1. Họp tổ chuyên môn để xác định mục tiêu, chuẩn bị bài dạy: Tổ chọn một bài, giao cho giáo viên thảo luận về thể loại, nội dung, các PP, chuẩn kiến thức, kỹ năng, cách thức tổ chức cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, dự kiến những khó khăn... Giao cho giáo viên soạn.

1.2. Bước 2. Tiến hành bài giảng minh họa và dự giờ. Giáo viên dạy minh hoạ thực hiện bài nghiên cứu. Giáo viên trong tổ thưc hiện dự giờ như mục tiêu 2.

1.3. Bước 3. Họp tổ chuyên môn, suy ngẫm, thảo luận, tìm biện pháp khắc phục. Giáo viên thực hiện tiết minh hoạ tự nhận xét về ý tưởng của tổ và mình đã thực hiện được đến đâu. Giáo viên tham gia góp ý, tập trung vào hoạt động của học sinh, không xếp loại tiết dạy. Rút ra bài học kinh nghiệm cho mọi giáo viên.

1.4. Bước 4. Áp dụng. Trên cơ sở bài dạy minh hoạ, giáo viên trong tổ vận dụng, kiểm nghiệm vấn đề đã được thống nhất trong tổ vào dạy học hàng ngày.

5.2. Hồ sơ SHCM theo nghiên cứu bài học:

5.2.1. Kế hoạch triển khai: Trình bày rõ mục tiêu, yêu cầu của tổ chuyên môn, thời gian thực hiện từng bước, tên bài dạy, chọn lớp học sinh, địa điểm dạy, phân công nhóm soạn bài, giáo viên dạy minh hoạ, thành phần tham dự, phân công người hỗ trợ, thư ký ghi biên bản.... Bản kế hoạch được lãnh đạo trường phê duyệt.

5.2.2. Giáo án thiết kế tiết dạy minh họa.

5.2.3. Biên bản (02 bản): Triển khai kế hoạch và thảo luận, rút kinh nghiệm.

5.2.4. Phiếu dự giờ (không xếp loại tiết dạy). Phân công giáo viên có chuyên môn tốt, cùng môn với giáo viên dạy minh họa để ghi chép diễn biến tiết dạy (chủ yếu thu thập dữ liệu tiết học, diễn biến tình hình học tập của học sinh...) có thể kèm theo hình ảnh, video minh họa.

Toàn bộ hồ sơ trên xếp theo trình tự và đóng thành quyển (mỗi lần thực hiện đóng thành 01 quyển).

II. SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO CHUYÊN ĐỀ:

  1. Mục tiêu:

- Xây dựng tổ chuyên môn thành tổ chức học tập, chia sẻ, trao đổi thông tin tạo động lực làm việc cho giáo viên, phát huy vai trò tự chủ của giáo viên trong chuyên môn.

Phát huy tốt vai trò của tổ trưởng, phát huy tối đa năng lực, vai trò của mỗi giáo viên trong tổ; tăng cường khả năng làm việc nhóm và sự hợp tác của các giáo viên trong tổ.

- Tăng cường quá trình tự học, tự bồi dưỡng; động viên, khuyến khích giáo viên nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm. Đặc biệt coi trọng và đề cao những năng lực riêng biệt của giáo viên trong giảng dạy, giáo dục.

2. Cách thức tiến hành, biện pháp, hồ sơ:

2.1. Cách thức tiến hành – biện pháp thực hiện:

- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học, căn cứ vào tình hình thực tế của trường và tổ chuyên môn, tổ trưởng lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt chuyên đề bám sát vào đổi mới PPDH, KTĐG và có tính khả thi.

- Tổ trưởng phân công giáo viên (nhóm giáo viên) nghiên cứu và báo cáo chuyên đề, quy trình nghiên cứu chuyên đề ở tổ chuyên môn cần trải qua ba giai đoạn: Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch, phân tích và tự kiểm nghiệm.

-  Tổ trưởng xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề và trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt ngay từ đầu năm học.

- Các bước tổ chức sinh hoạt chuyên đề:

Bước 1:  Công tác chuẩn bị

- Dự kiến nội dung công việc, tiến trình hoạt động;

- Dự kiến những phương tiện, thiết bị cần cho hoạt động;

- Dự kiến giao nhiệm vụ cho từng thành viên và thời gian hoàn thành công việc.

Bước 2: Điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề

- Lựa chọn thời gian và tiến hành đúng theo thời gian đã chọn;

- Phân công giáo viên viết biên bản (nghị quyết);

- Tổ trưởng điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề: Xác định rõ mục tiêu buổi sinh hoạt, công bố chương trình, cách triển khai, định hướng thảo luận rõ ràng; nêu rõ nguyên tắc làm việc; khêu gợi các ý kiến phát biểu của đồng nghiệp: mời giáo viên cũ phát biểu trước, giáo viên mới phát biểu sau; Biết chẻ nhỏ vấn đề thảo luận bằng những câu hỏi dẫn dắt hợp lý; lắng nghe, tôn trọng các ý kiến phát biểu;

- Các thành viên được phân công viết các chuyên đề báo cáo nội dung.

Bước 3. Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề

- Tổ trưởng chuyên môn đánh giá những ưu điểm và tồn tại của chuyên đề, phương hướng triển khai vận dụng kết quả của chuyên đề trong thực tế giảng dạy.

  2.2. Hồ sơ sinh hoạt tổ chuyên môn theo “chuyên đề” gồm:

- Kế hoạch triển khai: Trình bày rõ mục tiêu, yêu cầu của tổ chuyên môn, thời gian thực hiện từng bước (giờ, ngày, tháng) bước 1, bước 2, bước 3; tên chuyên đề, địa điểm tổ chức, phân công người chuẩn bị, người báo cáo chuyên đề, thành phần tham dự, phân công người hỗ trợ thiết bị, người viết biên bản,…

- Toàn văn báo cáo chuyên đề (bản in)

- Biên bản (2 bản): Buổi sinh hoạt tổ triển khai kế hoạch, buổi sinh hoạt tổ thảo luận rút kinh nghiệm, tổng kết.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Hiệu trưởng – Phó Hiệu trưởng: Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết, chú trọng đến công tác sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo các nội dung trên, đảm bảo SHCM đủ chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch, phê duyệt kế hoạch.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và điều hành việc thực hiện kế hoạch, dự và chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn tổ KHXH và tổ KHTN, chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo của mình.

Thực hiện đánh giá và xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường.

Chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí thời khoá biểu cho giáo viên dạy minh họa, sinh hoạt tổ chuyên môn, dự giờ và rút kinh nghiệm. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của tổ chuyên môn theo sự phân công của hiệu trưởng.

Chỉ đạo các bộ phận phục vụ cho chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo...phục vụ cho việc dạy bài học nghiên cứu và sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo NCBH.

2. Đối với tổ trưởng: Xây dựng kế hoạch sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo NCBH – chuyên đề trên cơ sở kế hoạch của nhà trường. Nộp kế hoạch về hiệu trưởng để phê duyệt và chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện.

Chủ động triển khai kế hoạch SHCM theo nghiên cứu bài học và SHCM theo chuyên đề. Hoàn thiện các hồ sơ, đóng quyển và lưu giữ trong hồ sơ tổ.

Kiểm tra, đôn đốc tổ viên thực hiện kế hoạch, khuyến khích sự chủ động tìm tòi, sáng tạo của giáo viên, kịp thời nhắc nhở những giáo viên chưa tích cực, tham mưu với Ban thi đua nhà trường về việc đánh giá xếp loại viên chức cuối năm với tiêu chí tham gia SHCM theo nghiên cứu bài học và SHCM theo chuyên đề.

3. Đối với giáo viên: Xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch bộ môn, có đăng kí cụ thể về việc áp dụng SKKN, thực hiện một đổi mới, thực hiện việc tham gia SHCM theo nghiên cứu bài học và SHCM theo chuyên đề. Đăng kí thực hiện chuyên đề hoặc tham gia dạy minh hoạ.

Tích cực, chủ động tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu bài học, trong tham gia ý kiến xây dựng tiết minh hoạ và các chuyên đề của tổ. Linh hoạt vận dụng những bài học bản thân và tổ chuyên môn đút rút được qua các lần sinh hoạt vào dạy học. Không ngừng nỗ lực phấn đấu để nâng cao chất lượng giáo dục.

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Tổ CM;

- Lưu hồ sơ CM.

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Huỳnh Thị Hoa

 

 

Trên đây là kế hoạch thực hiện SHCM theo nghiên cứu bài học – chuyên đề. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đồng chí tổ trưởng gặp lãnh đạo nhà trường để bàn bạc, cùng tìm cách giải quyết.

                                                                  

 

                                     

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây