KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG Năm học 2018 - 2019

Thứ ba - 09/10/2018 15:39

 

  UBND HUYỆN BẢO LÂM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG PTDTNT THCS BẢO LÂM                            Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc 

                                       

               Số: 66  /KH–DTNT                                                                                              Bảo Lâm, ngày 27   tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TRƢỜNG

Năm học 2018 - 2019

 

 Căn cứ kế hoạch số: 26/ KH-PGD&ĐT-GDTrH ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Phòng GD và ĐT huyện Bảo Lâm V/v Tổ chức cuộc thi hùng biện Tiếng Anh năm học 2018-2019,

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Trường PTDTNT THCS Bảo Lâm,

Trường PTDTNT THCS Bảo Lâm thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp trường lần thứ IV năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

 • Đẩy mạnh phong trào nói và học Tiếng Anh trong nhà trường, đồng thời tạo một sân chơi bổ ích và lý thú giúp các em phát triển toàn diện.
 • Tạo cơ hội cho học sinh phát triển khả năng nói Tiếng Anh, trên cơ sở đó góp phần rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, năng lực hùng biện, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Tiếng Anh trong nhà trường. 
 • Góp phần phát triển kỹ năng nghe, nói tiếng Anh và khả năng tư duy cho học sinh.
 • Tạo không khí học tập ngoại ngữ sôi động, thoải mái trong nhà trường. 
 • Tạo điều kiện cho học sinh có môi trường để trao đổi, học hỏi, trau dồi tiếng Anh theo từng chủ điểm đã học để ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày.
 • Nâng cao tính tự tin mạnh dạn khi giao tiếp bằng tiếng Anh.
 • Tuyển chọn và tuyên dương, khen thưởng những học sinh có năng lực, kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt.
 • Chọn lọc đối tượng nói tiếng Anh xuất sắc dự thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƢỢNG:

 1. Thời gian: 
  1. Khai mạc cuộc thi: Vào lúc 13h30 phút 08/ 11/ 2018
  2. Họp BTC: 

Lần 01: Triển khai kế hoạch vào lúc 14h30 phút ngày 01/10/2018  Lần 02: Kiểm tra công tác chuẩn bị của các lớp vào ngày 08/10/2018 .  

Lần 03: Kiểm tra công tác chuẩn bị về hồ sơ chuyên môn, CSVC, kinh phí, công tác tổ chức vào ngày 22/10/2018.

Lần 04: Kiểm tra báo cáo tất cả các nội dung được hoàn thành trước khi tổ chức khai mạc cuộc thi vào ngày 29/10/2018.

Lần 05: Chạy duyệt chương trình hùng biện Tiếng Anh cho tất cả các khối lớp vào chiều ngày 03 hoặc ngày 05 tháng 11 năm 2018.

 1. Địa điểm: Tại hội trường trường PTDTNT THCS Bảo Lâm. 
 2. Đối tƣợng tham gia:

- Là học sinh khối 6,7,8,9 của trường có khả năng nói Tiếng Anh, giao tiếp bằng ngoại ngữ, năng lực hùng biện tốt, có nguyện vọng tham gia cuộc thi, được giáo viên bộ môn Tiếng Anh các khối lớp trực tiếp giới thiệu.  

III. NỘI DUNG – HÌNH THỨC:

 1. Nội dung:
  1. Chủ đề cuộc thi: “ Family”
  2. Thể lệ cuộc thi:  Mỗi thí sinh phải tham gia đầy đủ 2 phần thi:
 • Phần 1: Phần thi hùng biện (5 phút): Thí sinh chào hỏi, giới thiệu về bản thân: 01 phút, trình bày đề tài đã chuẩn bị từ 3 – 5 phút.
 • Phần 2: Trả lời các câu hỏi của ban giám khảo: ( thời gian là 30 giây)      

Điểm thi của mỗi thí sinh được tính bằng tổng điểm của 2 phần thi, tối đa là 20 điểm.  Tổng điểm phần 1 là 16 điểm: Chào hỏi, giới thiệu: 2đ, trình bày đề tài: 14 đ Tổng điểm phần 2 là 4 điểm: Trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

2. Hình thức:

+ Mỗi lớp chọn 01 đến 02 học sinh xuất sắc tham gia cuộc thi cấp trường.

+ Mỗi học sinh chuẩn bị 01 bài viết ( photo thành 03 bản) bằng Tiếng Anh (250 từ - 300 từ) về chủ đề cuộc thi. + Mỗi lớp dự thi chuẩn bị:

 • 01 video clip hoặc 01 đoạn powerpoint (độ dài khoảng 5 – 7 phút) giới thiệu về thí sinh dự thi, đội dự thi.
 • 01 tiết mục văn nghệ Tiếng Anh.
 • Đăng ký để được tham gia cuộc thi hùng biện Tiếng Anh với GVBM trước ngày  08/10/2018.
 • Bài viết dự thi, video clip nộp về ban tổ chức cuộc thi trước ngày 25/10/2018. 

( Lưu ý: Bài viết phải được đánh bằng vi tính và phô tô thành 03 bản).

Kết thúc cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp trường, ban giám khảo sẽ chọn 02 thí sinh xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, đăng ký tham gia cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện do Phòng GD&ĐT Bảo Lâm tổ chức. Ngoài ra, các học sinh đạt điểm cao sẽ được Ban tổ chức cuộc thi khen thưởng.  

IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:

A. Ban tổ chức:

 1. Thầy Phạm Trường Lâm       P.  Hiệu trưởng                                             Trưởng ban 
 2. Cô Huỳnh Thị Hoa                 P. Hiệu trưởng                                              Phó ban                      
 3. Cô Phan Thị Thúy Niềm      Giáo viên Tiếng Anh                                     Thành viên
 4. Cô Nguyễn Thị Kim Hoa      Tổng PTĐ                                                    Thành viên
 5. Thầy Nguyễn Tâm Tân         Giáo viên Tin                                                Thành viên
 6. Thầy Nguyễn Đức Huy         BTCĐ - Giáo viên Mĩ Thuật                          Thành viên
 7. Thầy Nguyễn Văn Nhị          Giáo viên Nhạc                                              Thành viên
 8. Ông Nguyễn Văn Môn          Kế toán                                                         Thành viên

B. Ban giám khảo: 

 1. Cô Huỳnh Thị Hoa                P. Hiệu trưởng                                             Trưởng ban  
 2. Cô Phan Thị Thúy Niềm       Tổ viên tổ Văn - Sử - Địa – GDCD - Anh    Thành viên C. Dẫn chƣơng trình: 

         1. Cô Phan Thị Thúy Niềm             

D. Thƣ ký:

1. Cô Nguyễn Thị Kim Hoa: Tổng PTĐ E. Tiểu ban hậu cần:

1. Cô Nguyễn Thị Huế B

V. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG: 

 • 01 giải nhất:   400.000  + Giấy khen         - 02 giải ba: 200.000  + Giấy khen
 • 01 giải nhì :    300.000  + Giấy khen               VI. KINH PHÍ:
 • Bộ phận kế toán có trách nhiệm chuẩn bị kinh phí phục vụ cuộc thi theo kế hoạch.

     VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Đối với lãnh đạo:
  1. Trƣởng ban: Tổ chức, chỉ đạo cuộc thi hùng biện cấp trường, ra quyết định thành lập ban tổ chức cuộc thi. Duyệt kế hoạch cuộci thi, chỉ đạo các thành viên trong BTC thực hiện đúng theo kế hoạch.
  2. Phó ban: Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp trường năm học 2018-2019. Phụ trách chuyên môn chung, sinh hoạt thể lệ. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ các thành viên trong BTC và các thí sinh đăng ký dự thi thực hiện theo kế hoạch.
 2. Đối với giáo viên:  
  1. Cô Huỳnh Thị Hoa: Chuẩn bị hồ sơ cuộc thi. Duyệt nội dung các bài viết theo các chủ đề ở lớp 6A. Biên soạn 02 – 03 câu hỏi xoay quanh chủ đề Family học sinh viết ở lớp 6A. Giám khảo cuộc thi. Có trách nhiệm phổ biến cho lớp mình về kế hoạch thi nói Tiếng Anh, cho các em ghi danh và tổng hợp danh sách học sinh tham gia, nộp về cho ban tổ chức trước ngày 08/10/2018. Định hướng đề tài, đôn đốc học sinh viết đề tài. Nộp tên bài hát học sinh đăng ký về BTC trước ngày 15/10/2018. Nộp bài dự thi đã chỉnh sữa cho học sinh về BTC vào ngày 23/10/2018.
  2. Cô Phan Thị Thúy Niềm: Xây dựng kịch bản chương trình cuộc thi. Duyệt nội dung các bài viết theo chủ đề ở lớp 6B,7,8,9. Biên soạn mỗi lớp 02 – 03 câu hỏi xoay quanh chủ đề Family học sinh viết ở lớp 6B,7,8,9. Giám khảo cuộc thi. Làm công tác tổ chức cuộc thi. Có trách nhiệm phổ biến cho lớp mình về kế hoạch thi nói Tiếng Anh, cho các em ghi danh và tổng hợp danh sách học sinh tham gia, nộp về cho ban tổ chức trước ngày 08/ 10/ 2018. Định hướng đề tài, đôn đốc học sinh viết đề tài. Xây dựng chương trình trò chơi dành cho khán giả trước ngày 20/10/2018. Nộp bài dự thi đã chỉnh sữa cho học sinh về BTC vào ngày 23/10/2018.
  3. Thầy Nguyễn Tâm Tân:  Phối hợp với giáo viên Tiếng Anh chuẩn bị cho mỗi lớp dự thi 01 video clip (độ dài khoảng 5 – 7 phút) giới thiệu về thí sinh dự thi.

Chuẩn bị máy tính, máy chiếu, âm thanh, ánh sáng phục vụ cuộc thi. 

Chụp hình cuộc thi. Đưa hình ảnh và nội dung hội thi lên trang Web của trường. Báo cáo về Phòng GD&ĐT 01 video clip (độ dài khoảng 5- 7 phút) giới thiệu về thí sinh dự thi và cuộc thi hùng biện cấp trường vừa được tổ chức. Hoàn thành video clip nộp về BTC cuộc thi trước ngày 29/11/2018.  

  1. Cô Nguyễn Thị Kim Hoa: Thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc nhắc nhở học sinh chuẩn bị tốt các nội dung yêu cầu theo kế hoạch của BTC về cuộc thi HBTA trước các buổi chào cờ. 

Mua phần thưởng cho thí sinh và khán giả. Phát phần thưởng trong chương trình dành cho khán giả. 

Quán triệt về tác phong, ăn mặc của học sinh khi tham gia cuộc thi.

Ổn định học sinh vào hội trường đúng thời gian theo kế hoạch.

  1. Thầy Nguyễn Đức Huy: Phân công đoàn viên chi đoàn chuẩn bị bảng tên trên bàn BTC, BGK. Chuẩn bị nước uống cho BTC, BGK cuộc thi.

Hướng dẫn học sinh nam lớp 9 sắp xếp bàn ghế khoa học theo từng vị trí cho Ban tổ chức, đại biểu, ban giám khảo và giáo viên toàn trường ngồi dự. 

Trang trí hội trường. 

  1. Thầy Nguyễn Văn Nhị: Phối hợp với GV Tiếng Anh tập duyệt các tiết mục văn nghệ cho học sinh trước khi tổ chức hội thi. Chuẩn bị giấy khen, số báo danh cho các thí sinh dự thi từ số 01 đến số 08 trước hội thi 03 ngày.
 1. Giáo viên chủ nhiệm các khối lớp: Thông báo rộng rãi đến học sinh và phụ huynh học sinh. Đôn đốc, nhắc nhở học sinh của lớp mình ăn mặc đúng tác phong và đúng thời gian qui định. Chuẩn bị tốt các tiết mục văn nghệ cũng như bài viết Tiếng Anh đúng yêu cầu của BTC. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các thí sinh tập luyện và thi để đạt kết quả cao nhất.
 2. Đối với học sinh:

Các thí sinh tham gia dự thi bám sát kế hoạch chung để thực hiện nghiêm túc.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp trường lần thứ IV năm học 2018 – 2019. Đề nghị các bộ phận có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian quy định. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc thi thành công tốt đẹp./.

 

 Nơi nhận:                                                                               P.HIỆU TRƯỞNG

 • Phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm;
 • Lãnh đạo nhà trường;
 • Các tổ chuyên môn;
 • Như mục II.3 và VII;
 • Lưu VT.                                                                                          

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây