KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 NĂM HỌC 2021- 2022

Thứ sáu - 04/03/2022 14:17

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 NĂM HỌC 2021- 2022

UBND HUYỆN BẢO LÂM

TRƯỜNG PTDTNT THCS BẢO LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /KH – DTNT

               Bảo Lâm, ngày      tháng 02 năm 2022

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2022

             

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01/2022:      

I. Công tác tư tưởng chính trị đạo đức tác phong:

   - Thực hiện nghiêm túc quy pháp chế chuyên môn.

   - Tổ chức tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân.

    II. Công tác chuyên môn:

- Đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo chuyên môn của PGD đến các tổ CM.

- Đã hoàn thành tốt công tác ôn tập và kiểm tra HKI. Hoàn thành chương trình hết tuần 18.

- GVDBD đã tham gia bồi dưỡng HSG theo lịch PGD và trường.

- Các Tổ chuyên môn, giáo viên cập nhật đầy đủ điểm kiểm tra HKI, các loại hồ sơ, sổ sách trên VNEDU theo quy định.

- Các tổ tham gia sơ kết tổ chuyên môn đúng quy định.  

- Các giáo viên đã có sự chuẩn bị, đầu tư cho tiết dạy dự thi GVG cấp huyện đạt kết quả cao, nội dung dạy học đảm bảo khoa học, trọng tâm, chuẩn kiến thức kỹ năng, lớp học sôi nổi.

    III. Công tác khác:

  • Trực hướng dẫn học sinh tự học tối nghiệm túc.
  • Nghỉ Tết Nguyên Đán đúng thời gian quy định.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2022:  

            I. Công tác tư tưởng chính trị đạo đức tác phong:

      -  Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

      -  Thực hiện nghiêm túc quy pháp chế chuyên môn.

      -  Tập trung ổn định nề nếp kỉ cương trong nhà trường.

II. Công tác chuyên môn:

- Triển khai các văn bản của PGD đến các tổ CM.

- Thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học HKII. Giảng dạy theo phân phối chương trình từ tuần 19 đến tuần 21. Dạy học theo TKB.

- GVBM chủ động phối hợp vo7i1GVCN để gửi bài học qua ứng dụng CNTT hoặc trực tiếp nhằm đảm bảo truyền đạt kiến thức theo chương trình học cho học sinh đang cách ly tại nhà và trường.

- Tổ nhóm chuyên môn thuộc tổ KHXH phối hợp GV dạy môn GDĐP xây dựng kế hoạch dạy học môn GDĐP theo tài liệu của SGD. TTCM duyệt trình BGH duyệt thực hiện trong tuần 20.

- Tăng cường BDHSG tỉnh theo Lịch PGD và trường. Tham dự thi HSG cấp tỉnh theo lịch PGD.

- Các tổ tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thiện các sản phẩm trải nghiệm theo môn học, TNST, Stem, NCBH, chuyên đề, ngoại khóa theo kế hoạch.

- CBQL, GVBM tiếp tục học tập CTGGPT 2018 theo các mô đun. Hoàn thành đúng tiến độ.

- Hoàn thiện bổ sung hồ sơ KĐCL đến thời điểm hiện tại.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn các môn học.

- Các tổ tiến hành KTNB tháng 2 theo kế hoạch.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục các bộ môn bằng nhiều hình thức: đổi mới phương pháp dạy học, chú ý dạy học phát triển năng lực học sinh; tích cực đầu tư soạn giảng theo CT mới 6 và mô hình THM 7,8,9.

- TTCM và giáo viên chuẩn bị hồ sơ chuyên môn của tổ, cá nhân tiếp đoàn kiểm tra PGD.

- Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học;

- BGH kiểm tra công tác dạy học của giáo viên.

- Quản trị trường đăng bài về các hoạt động CM lên trang web trường kịp thời.

- Thành lập đội tuyển bồi dưỡng HSG lớp 8 các môn văn hóa dự nguồn cho năm học 2022-2023.

III. Công tác khác:

  • Thực hiện nghiệm túc các nội dung qui định theo lịch trực tự học tối.
  • GVCN tiếp tục cập nhật các loại sổ trên VNedu.
  • Trang trí lớp học theo mô hình THM.

            IV. Kế hoạch cụ thể:    

Thời gian

 

Nội dung công việc

Biện pháp

Hình thức tổ chức

Thực hiện

Tuần 19 Tuần 02/02

Từ ngày

07/02/2022

đến ngày

13/02/2022

1. Dạy và học tuần 19

Theo PPCT

Toàn thể GVBM

2.  Tiếp tục BDHSG cấp tỉnh theo lịch PGD, trường. Đội tuyển dự thi HSG tỉnh theo lịch PGD.

Theo kế hoạch

T. Toàn, C. Kim Hoa

3. Xây dựng kế hoạch dạy học môn GDĐP. Duyệt kế hoạch GDĐP.

Theo kế hoạch

T. Thu, C. Kim Hoa, TTCM duyệt kế hoạch.

4. Tiếp tục bồi dưỡng CTGDPT 2018 theo đúng tiến độ.

Theo kế hoạch

CBQL, GVBM

5. Rà soát cập nhật hồ sơ cá nhân, chủ nhiệm trên VNEDu kịp thời.

Theo kế hoạch

GVBM, GVCN

6. Rà soát thông tin học sinh dự thi HSG tỉnh.

Theo kế hoạch

GVCN 9a2

7. Hoàn thiện trang trí lớp học theo mô hình THM. Nhận sổ đầu bài HKII, bao bọc phát cho các lớp.

Theo kế hoạch

GVCN các lớp

8. Tiếp tục thực hiện kế hoạch KTNB, các chuyên đề bộ môn, NCBH, …

Theo kế hoạch

TTCM

 

TUẦN 20

Tuần 03/02

Từ ngày

14/02/2022

đến ngày

20/02/2022

1. Dạy và học  tuần 20

Theo PPCT

Toàn thể GV

2. Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Theo kế hoạch

TTCM phụ trách

3. Tích cực bồi dưỡng HSG cấp tỉnh theo lịch PGD, trường.

Theo KH

Thầy Toàn, Cô K. Hoa

4. Dự giờ kiểm tra việc dạy và học của thầy và trò trên lớp

Theo kế hoạch

CM

5. Cập nhật hồ sơ trên VNedu

Theo kế hoạch

CBQL, GVBM

6. Tiến hành KTNB

Theo kế hoạch

Ban KTNB

7. Thực hiện chủ đề dạy học

Theo kế hoạch

Tổ CM

8. Hoàn thiện bổ sung hồ sơ KĐCL

Theo kế hoạch

Thành viên Hội đồng KĐCL, GVBM

9. Tiếp tục bồi dưỡng CTGDPT 2018 theo đúng tiến độ.

Theo kế hoạch

CBQL, GVBM

 

TUẦN 21

Tuần 04/02

Từ ngày

21/02/2022

đến ngày

27/02/2022

1. Dạy và học  tuần 21

Theo PPCT

Toàn thể GV

2. Tích cực bồi dưỡng HSG cấp tỉnh. Thi HSG cấp tỉnh.

Theo KH của PGD, trường

Thầy Toàn, Cô K. Hoa, đội tuyển.

3. Tiếp tục dự giờ kiểm tra việc dạy và học của thầy và trò trên lớp

Theo kế hoạch

CM

4. Cập nhật hồ sơ trên VNedu

Theo kế hoạch

CBQL, GVBM

5. Tiếp tục kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ KTNB

Theo kế hoạch

Ban KTNB

6. Hoàn thiện bổ sung hồ sơ KĐCL

Theo kế hoạch

Thành viên Hội đồng KĐCL, GVBM

7. Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hồ sơ NCBH, các chủ đề.

Theo kế hoạch

Các tổ CM

8. Tổ chức cho học sinh lớp 8 đăng ký tham gia BDHSG dự nguồn cho năm học 2022-2023. Nộp danh sách đội tuyển về CM.

Theo kế hoạch

GVCN

9. Báo cáo công tác chuyên môn của tổ tháng 2 về CM.

Theo kế hoạch

TTCM

10. Tiếp tục bồi dưỡng CTGDPT 2018 theo đúng tiến độ.

Theo kế hoạch

CBQL, GVBM

 

                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây