KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM HỌC 2021- 2022

Thứ sáu - 04/03/2022 14:13

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM HỌC 2021- 2022

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2021

UBND HUYỆN BẢO LÂM

TRƯỜNG PTDTNT THCS BẢO LÂM

                        SỐ: 98/KH-DTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bảo Lâm, ngày 02 tháng 10 năm 2021

 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 9/2021:

1. Ưu điểm :

a. Triển khai các văn bản chỉ đạo chuyên môn của cấp trên:

- Đã triển khai công văn số 301/PGDĐT-THCS ngày 30 tháng 9 năm 2021 về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học;

- Đã triển khai công văn số 285/PGDĐT-THCS ngày 20 tháng 9 năm 2021 về hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT ứng phó với dịch covid có gửi kèm các phụ lục hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học kèm theo CV 4040 (thay thế CV 244/PGDĐT-THCS ngày 31 tháng 8 năm 2021 V/v hướng dẫn nội dung điều chỉnh dạy học);

b. Nhiệm vụ chính trị,  tư tưởng, đạo đức, lối sống:

- Chấp hành nghiêm phòng chống dịch covid – 19.  

- Thực hiện nghiêm túc qui chế của ngành, nhà trường theo qui định.

- Lãnh đạo trường và GVBM đã thực hiện nghiêm túc về địa phương gửi học sinh an tâm, ổn định tư tưởng học tạm tại các trường THCS theo vb chỉ đạo của cấp trên.

c. Các tổ chuyên môn:

- T. Danh, T. Toàn đã duy trì công tác BDHSG 9 trực tuyến đến HS theo đúng kế hoạch của nhà trường.

- Tổ trưởng đã chỉ đạo điều chỉnh kịp thời kế hoạch dạy học các bộ môn trong tổ theo văn bản chỉ đạo của PGD. Tích cực đôn đốc, giúp đỡ GVBM kịp thời xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn đúng tiến độ. Đã phê duyệt các kế hoạch dạy học đầy đủ.

- GVBM đã tích cực xây dựng kế hoạch dạy học các bộ môn theo chỉ đạo của chuyên môn trường.

- GVBM đã thực hiện dạy học trực tuyến theo TKB của trường nghiêm túc. Duy trì số lượng học sinh học tập.

- GVBM Tiếng Anh đã hoàn thành học tập mô đun 1 trong chương trình GDPT 2018 theo lịch.

- T. Tân đã tiếp tục hoàn thành tốt việc chuyển trường trên hệ thống cho học sinh.

- C. Linh đã hoàn thành tốt việc rà soát cập nhật thông tin giáo viên trên phần mềm.

- GV phụ trách CNTT trường đã phối hợp triển khai tốt công tác dạy học trực tuyến.

- GVCN đã bám sát lớp trên hệ thống google meet và zalo để nắm bắt tình hình nề nếp, tư tưởng học tập tạm của học sinh tại các trường THCS và có biện pháp chấn chỉnh khắc phục kịp thời.

2. Hạn chế:

- Học sinh chưa có đủ SGK và gặp khó khăn trong quá trình hòa nhập khi đang tham gia học tập tạm tại các trường THCS.

- Chương trình học tập, nội dung kiến thức học sinh học ở các trường THCS không trùng khớp với chương trình mô hình trường học mới nên ảnh hưởng nhiều đến quá trình tiếp thu kiến thức của học sinh, Như vậy sẽ tạọ áp lực cho học sinh khi tham gia học tập hai chương trình trong cùng một thời điểm.

- Việc tiến hành BDHSG môn Địa trực tuyến cho học sinh còn chậm.

- Số học sinh tham gia BDHSG các bộ môn Lịch Sử và Tin chưa đầy đủ.

- GVBM hoàn thành một số nhiệm vụ chưa đúng tiến độ nên ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng báo cáo của TTCM về nhà trường. Một số giáo viên chưa cầu thị, chưa hợp tác từ TTCM nên làm ảnh hưởng chung đến hiệu quả công việc chung của nhà trường.

- GVCN 9 chưa tích cực phối hợp với GVDBD để đôn đốc nhắc nhở HS tham gia bồi dưỡng đầy đủ.

- Các tổ thực hiện nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện trong kế hoạch dạy học các bộ môn chưa cụ thể.

- Trường chưa trang bị máy móc cho phòng bộ môn theo đề xuất của tổ KHXH.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2021:

1. Chính trị tư tưởng – Đạo đức tác phong:

- Giáo viên chủ động giờ giấc làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến phòng chống dịch Covid-19.

- Đảm bảo duy trì sĩ số học sinh học tạm tại các trường THCS ngay đầu năm học.

- Giáo viên thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, tự giác, chủ động trong công việc.

2. Chuyên môn:

- Triển khai các văn bản chỉ đạo chuyên môn của cấp trên. Văn bản số 1735/SGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2021 V/v tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử do bộ Giáo dục tổ chức. Văn bản số 574/TB-VKHVN ngày 23/9/2021 V/v tổ chức kỳ thi Olympic Toán học trực tuyến Quốc tế Bricsmath.com.

- Triển khai hoạt động CM năm học 2021-2022.

- Triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động CM năm học 2021-2022.

- Triển khai kế hoạch Hướng dẫn học sinh NCKHKT cấp huyện.

- Triển khai kế hoạch BDHSG và phụ đạo học sinh yếu kém.

- Tham mưu dự thảo kế hoạch thi GVG cấp trường.

- Tổ tiếp tục bám sát các văn bản của Sở và Phòng GDĐT để thực hiện nghiêm túc. Khuyến khích tổ viên tích cực tham gia thiết kế bài giảng điện tử, đảm bảo đúng yêu cầu thể lệ cuộc thi. Thông tin đến học sinh về kỳ thi Olympic Toán học trực tuyến Quốc tế Bricsmath.com.

- Tổ hoàn thiện phê duyệt kế hoạch dạy học các bộ môn điều chỉnh chương trình phù hợp thực tế tại trường, đảm bảo các yêu cầu theo văn bản 285 của PGD kèm theo các phụ lục tại CV 4040 của BGD. Nộp bản cứng và mềm về Hiệu trưởng duyệt triển khai thực hiện.

- Tổ chú trọng thực hiện đổi mới phương pháp sinh hoạt nhóm chuyên môn, tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề của tổ về xây dựng kế hoạch bài dạy theo CV 5512.

- Tổ triển khai kế hoạch dạy học của giáo viên, tổ chuyên môn, tiếp tục rà soát chất lượng bộ môn lớp giảng dạy; chất lượng lớp chủ nhiệm; đăng kí chỉ tiêu năm 2021-2022 theo mẫu năm trước đã gửi. Riêng lớp 6 theo mẫu đăng ký năm học 2021-2022.

- GV được phân công dạy BDHSG tích cực bồi dưỡng theo đúng kế hoạch và TKB của nhà trường.

- GVBM Tiếng Anh tiếp tục học tập mô đun 4 trong chương trình GDPT đến hết tháng 01.2021.

- Tiếp tục điều chỉnh phân công chuyên môn, TKB theo VB điều chỉnh môn GDĐP 6.

- Thực hiện nghiêm túc hồ sơ chuyên môn điện tử dạy học trực tuyến, trực tiếp. Tiếp tục dạy BDHSG lớp 9 trực tuyến, trực tiếp.

- Tiếp tục tham dự tập huấn bồi dưỡng chuyên môn theo công văn. (Nếu có).

- Tiếp tục soạn giảng trực tuyến theo TKB. Giảng dạy trực tiếp khi có VB cấp trên.

3. Công tác chủ nhiệm:

  • GVCN các khối lớp tiếp tục động viên, giáo dục tư tưởng cho học sinh an tâm học tập tạm tại các trường THCS. Thường xuyên kết nối trên hệ thống duy trì nề nếp học tập của học sinh. Chủ động báo cáo những vấn đề bất cập về trường để có hướng khắc phục kịp thời.

- Thường xuyên theo dõi chất lượng học sinh của lớp mình chủ nhiệm.

- GVCN 9 lập sổ theo dõi học sinh tham gia bồi dưỡng HSG theo lịch của trường. Báo cáo số lượng cũng như chất lượng học sinh tham gia học tập về trường hằng cuối tháng.

- Phối hợp với giáo viên bộ môn, phụ huynh tạo điều kiện tốt nhất để các em tham gia bồi dưỡng, phụ đạo. Thường xuyên động viên các em cố gắng ôn luyện để đạt kết quả tốt.

4. Công tác khác:

  • C. Lam tiếp tục phân phát bổ sung sách bài tập lớp 6 đến học sinh đầy đủ.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời gian

 

Nội dung công việc

Biện pháp

Hình thức tổ chức

Thực hiện

Điều chỉnh, bổ sung

TUẦN 01

Tuần 01/10

Từ ngày

     04/10/2021

đến ngày

10/10/2021

1. Tiếp tục soạn giảng bổ trợ trực tuyến theo TKB. Cập nhật LBG, Sổ đầu bài trực tuyến

Theo kế hoạch trường

GVBM

 

 

2. Điều chỉnh phân công CM ở  bộ môn GDĐP 6 theo CV số 301.

Theo kế hoạch trường

CM, C. Toàn, T.Thu

 

3. Dự thảo kế hoạch kiểm tra CM năm học.

Theo kế hoạch trường

CM, các tổ CM

 

4. Phổ biến thể lệ cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử do bộ Giáo dục tổ chức đến tổ viên. Thông tin đến học sinh về kỳ thi Olympic Toán học trực tuyến Quốc tế Bricsmath.com.

Theo kế hoạch trường

CM, Các tổ CM, GVBM, GVCN

 

5. Tich cực duy trì bồi dưỡng HSG 9.

Theo KH trường

GVDBD

 

 

6. Tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện, duyệt kế hoạch dạy học các bộ môn theo Cv 285.

Theo kế hoạch trường

TTCM, GVBM, CM

 

7. Triển khai kế hoạch Hướng dẫn học sinh NCKHKT cấp huyện

Theo kế hoạch trường

CM, các tổ CM, GV hướng dẫn

 

8. Triển khai kế hoạch BDHSG và phụ đạo học sinh yếu kém.

Theo kế hoạch trường

CM, các tổ CM, GVDBD

 

9. Nộp đăng ký chỉ tiêu các bộ môn, cá nhân.

Theo kế hoạch trường

GVBM

 

10. Chuẩn bị hồ sơ chuyên môn tổ chức cho GV thi chuyển ngạch.

Theo kế hoạch trường

BGH, TTCM Tổ KHTN, GV Toán, C. Kim Anh

 

11. Học tập mô đun 4

Theo lịch chung

GV T.Anh

 

TUẦN 02

Tuần 02/10

Từ ngày

11/10/2021

đến ngày

17/10/2021

 

1. Tiếp tục soạn giảng bổ trợ trực tuyến theo TKB

Theo kế hoạch trường

GVBM

 

 

 

2. Triển khai kế hoạch KTNB trường học

Theo kế hoạch trường

CM, Các tổ kiểm tra

 

3. Duy trì BDHSG 9

Theo kế hoạch trường

GVDBD

 

 

 

4. Thảo luận xây dựng kế hoạch bài dạy các bộ môn.

Theo kế hoạch trường

Các tổ CM

 

 

5. Tiếp tục học tập mô đun 4

Theo lịch chung

GV T. Anh

 

6. Triển khai NC KHKT đến học sinh trực tuyến

Theo kế hoạch trường

GV hướng dẫn

 

 

TUẦN 03

Tuần 03/10

Từ ngày

18/10/2021

đến ngày

24/10/2021

1. Tiếp tục soạn giảng trực tuyến bổ trợ cho HS

Theo kế hoạch trường

GVBM

 

2. Học tập mô đun 4   

Theo lịch chung

GV T.Anh

 

3. Lập danh sách Gv dự thi GVG cấp trường

Theo kế hoạch trường

TTCM, GVBM

 

 

4.Tiếp tục duy trì bồi dưỡng HSG 9.

Theo kế hoạch trường

GVDBD

 

 

 

5. Thẩm định bài dự thi thiết kế BGĐT

Theo kế hoạch trường

BGH, TTCM, GV dự thi

 

6. Báo cáo tình tình triển khai hình thành ý tưởng NCKHKT cho HS

Theo kế hoạch trường

GV hướng dẫn

 

 

 

TUẦN 04

Tuần 04/10

Từ ngày

25/10/2021

đến ngày

31/10/2021

1. Tiếp tục dạy học trực tuyến bổ trợ cho HS

Theo PPCT

Toàn thể GV

 

 

2. Nộp bài dự thi thiết kế BGĐT theo địa chỉ tại văn bản đã triển khai

Theo kế hoạch trường

TTCM, GV dự thi

 

 

 

3. Báo cáo hoạt động tổ CM tháng 10. Đề xuất.

Theo kế hoạch trường

TTCM

 

4. Tăng cường BDHSG 9.

Theo kế hoạch trường

GVDBD

 

                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                       Huỳnh Thị Hoa

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây